نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 17
1. سامانه و کیوسکِ هوشمندِ شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان

دوره 29، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-6

نازنین سرانجام پور؛ محمد رزاقی؛ امیر شکیبامنش


2. معلم دیزاین؛ اخگری که باید باشد

دوره 28، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 4-5

محمد رزاقی


3. مرور ادبیات موضوعی پژوهش: چالشها و راهکارها

دوره 28، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 6-15

محمد رزاقی


4. آموزش دیزاین؛ آمیبی که نبوده است

دوره 27، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 4-5

محمد رزاقی


5. اُتیسم از منظر تفکر طراحی

دوره 27، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 16-23

ندا رستم پور؛ محمد رزاقی؛ مینا ابومعاش زاده


6. سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیدۀ طرد محصول

دوره 27، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 26-33

محمد رزاقی؛ عاطفه فلاحتی


7. دیزاین یقه ندارد!

دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 4-5

محمد رزاقی


8. مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی

دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 14-23

محمد رحیم اقارب پرست؛ محمد رزاقی


9. مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم

دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 32-39

محبوبه مزارعی؛ محمد رزاقی


10. دانش‌محور ساختن فعالیت‌های تخصصی و آموزشی در طراحی صنعتی

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 4-5

محمد رزاقی


11. مبلمان هتل؛ مترجمان خاموش هویت فرهنگی کشور

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 6-13

لیلا انسانیت؛ محمد رزاقی


12. تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 24-31

الهه شمس؛ تهمینه گدازگر؛ محمد رزاقی


13. تجربۀ دیروز، مسیر آینده

دوره 26، شماره 34، بهار و تابستان 1395، صفحه 4-5

محمد رزاقی


14. Iran’s contemporary industrial design education & practice

دوره 26، شماره 34، بهار و تابستان 1395، صفحه 62-67

محمد رزاقی


15. BODW هفته حرفه طراحی

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 92-97

محمد رزاقی


16. پروژۀ ایران و کارگاه پینیک طراحی

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 108-117

محمد رزاقی؛ نصیبه سلطانی


17. فرازی بر طراحی کاربرد محور

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 66-71

محمد رزاقی