مبلمان تفریحی بزرگسالان؛ نیازها و تقابل‌ها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه هنر تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه هنر

10.30480/dastavard.2020.1226

چکیده

تفریح افراد بزرگسال از نیازهایی است که با توجه به مشغله و شرایط این گروه اجتماعی آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. البته تحقیقات در مورد تفریح و داشتن اوقات فراغت مفید، صورت گرفته که بیشتر در مورد فواید جسمی و روانی فعالیت جسمانی است به طوری که قوانین بین‌المللی متعددی در تأیید آن وجود دارند. هرچند مانند هر موضوع دیگری، برای تفریح، مخالفانی نیز هستند و آن را به عنوان یک حق قانونی قبول ندارند اما تحقیقات علمی و روان‌شناسی توانسته نظر بسیاری از این افراد را تغییر دهد. از نظر اجتماعی نیز دو عامل عرف و قانون وجود دارند که می‌توانند به مسئله تفریح در جامعه مشروعیت ببخشند. بنابراین با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اعتقادی جوامع مختلف، می‌توان دامنه فعالیت‌های تفریحی در فضاهای عمومی هر جامعه را تعیین نمود. در این بررسی، از پژوهش های کتابخانه‌ای، با هدف کاربردی و روش اجرای توصیفی استفاده شده است. این مطالعه نشان داد که تفریح برای نشاط روانی و اجتماعی بزرگسالان ضروری، لیکن تجهیزاتی برای آن در نظر گرفته نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adult Recreational Furniture; Needs And Conflicts

نویسندگان [English]

  • Elaheh Ahmadi naieni 1
  • mohammad Razzaghi 2
1 Tehran University of Art, Iran
2 عضو هیأت علمی دانشگاه هنر
چکیده [English]

Given the busy schedule and circumstances of adults, the recreational activities of this social group have not been taken into consideration, as such. Meanwhile, studies have been carried out on recreational activities and conducive pastime; the majority of which revolve round the physical and mental benefits of physical activities. In the meantime, countless international laws are in favor of recreational activities for adults. While like any other subject; opponents to this topic of importance have also expressed their views; not considering recreational activities as the legal rights of adults; scientific and psychological studies have changed the opinion of many of these opponents. Socially speaking, the two factors of norms and laws can legitimize the issue of recreational activities within the community. Thus, given the cultural and ideological differences of different communities; one can determine the range and scope of recreational activities in public space. This research is a library oriented study with a functional goal and a descriptive executive approach. This study showed that recreational activities are a must for maintenance of mental and social rejoice of adults. However; it’s necessary means and prerequisites have not been taken center stage in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreational furniture
  • adults
  • urban furniture
  • mental and social vitality