نشریه علمی تخصصی دستاورد با دسترسی آزاد به مقالات (Open Access)

« نویسندگان گرامی، تاکید می شود که حتما پس از خواندن راهنمای نویسندگان و تکمیل کردن فرمهای مربوط به آن، مقاله خود را در سامانه بارگذاری کنید. در غیر این صورت به مقاله شما ترتیب اثر داده نخواهد شد»

 به اطلاع نویسندگان گرامی می رساند  

از این پس تمام مقالاتی که در سامانه دستاورد بارگذاری می شوند، می بایست توسط نویسنده در سامانه همانندجویی ایرانداک به آدرس https://tik.irandoc.ac.ir/  مرحله همانندجویی را گذرانده باشند و مدرک مربوط  همراه مقاله در سامانه بارگذاری شود.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 29، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 88-1 

ابر واژگان