فروش 25 شماره از 27 شماره موجود دستاورد

نشریه دستاورد در نظر دارد مجموعه کامل آرشیو خود را که شامل 25 شماره از 27 شماره موجود است با قیمت 57.200 تومان به

فروش برساند. البته به دلیل محدود بودن شمارگان اولویت فروش با کسانی خواهد بود که سریع تر ثبت نام نمایند.

برای اطلاعات بیشتر با این شماره در تماس باشید.

09102801674