مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، مقالاتی در زمینه‌های طراحی، ارگونومی و ساخت میز و صندلی مدرسه، آنتروپومتری کودکان دبستانی و نیز مطالعات مربوط به تناسب میز و صندلی با این گروه از کاربران مورد بررسی قرار گرفته است. این مقالات در دو گروه اصلی دسته‌بندی شدند: گروه اول مربوط به مطالعاتی است که جنبه‌های متعدد مشکلات طراحی یا کاربری میز و صندلی‌های مدارس را بررسی می‌کند؛ مانند آموزش درست نشستن به کودکان، ایجاد تناسب ابعادی بین کودک، فعالیت آموزشی و میز و صندلی مدرسه، ویژگی‌های تعبیه‌شده در میز و صندلی و نیز نظارت دائمی معلم بر نحوۀ درست نشستن دانش‌آموزان و گروه دوم مقالاتی است که به چارچوب‌های کلی بررسی و طراحی میز و صندلی مدرسه اشاره دارد. این مطالعه با تحلیل، ترکیب و جمع‌بندی یافته‌های این مقالات، پیشنهادهای مناسبی را برای طراحی میز و صندلی دانش‌آموزی پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review on the Design of Desks and Chairs for Primary School Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Aghareb-Parast
  • Mohammad Razzaghi
چکیده [English]

 
This paper reviews some articles on the design aspects of student desks and chairs in primary schools. There are so many articles on ergonomic and anthropometric aspects of student desks. We classified the papers in two main categories: the first includes papers debating existing problems of student desks; the second suggesting frameworks for designing proper products and appropriate methods of seating during studying at schools. Through the analysis and summing up the results of the two, this study tries to give some suggestions for designing school desks and chairs.