افردنس و کور رنگی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار طراحی صنعتی، دانشگاه هنر

2 دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر - گروه طراحی صنعتی

چکیده

مفهوم افردنس به ادراک تسهیلات و امکانات محیط توسط حواس و تجربیات کاربران اشاره دارد. نظر به این واقعیت که 80 درصد برداشت سامانه ادارکی انسان، دیداری (بصری) است و رنگ تأثیر بسزایی در خوانش قابلی تهای کاربردی محیط و محصولات داشته، از مفاهیم اساسی افردنس می باشد. از سوی دیگر، می دانیم کوررنگی بیماری وراثتی است که فرد مبت ال، قادر به تشخیص یک یا برخی از رنگها نیست و به همین دلیل، سامانۀ ادارکی کوررنگان در خوانش های محیطی با مشکلات جدی مواجه است. علی رغم اهمیت افردنس های رنگی در طراحی محصولات و محیط های مصنوع برای همگان و به ویژه برای کوررنگان، پژوه شهای اندکی با محوریت طراحی در این زمینه انجام شده است. بنابراین این موضوعِ متروکِ مهجور؛ شایسته توجه استدلال می شود. به همین دلیل، هدف این مطالعه، تبیین رابطه بین افردنس های رنگی و کوررنگی است. این مطالعه از طریق شناسایی مفهوم افردنس و نظریه های مرتبط، افردنس های رنگی، رویکرد طراحی تعاملی، رنگ و البته تبیین رابطۀ آن با کوررنگی انجام شده است. این مطالعه، به پیشنهادهای مشخص نویسندگان برای طراحان صنعتی ای که می خواهند برای کوررنگان محصولات فیزیکال یا دیجیتال طراحی کنند رهنمون می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Affordance & Colorblindness

نویسندگان [English]

  • mohammad Razzaghi 1
  • Aََbolfazl Aryanfar 2
1 عضو هیأت علمی دانشگاه هنر
2 University of Art
چکیده [English]

The concept of affordance is referred to what the interactions between the built environment and individuals are made possible. Human senses and their past experiences are considered as tools or media for the facilitation of these interactions to happen. About 80% of human perception is dependent to humans’ visual capabilities and the color is a determinant factor in the recognition of environments and products and their immediate affordances; whether the product is digital or physical. Most color blindness, known as color deficiency, is genetic in which one cannot distinguish between certain types of colors. As a result, they face severe challenges interacting with products and environments. Despite the importance, particularly for colorblind people, a review of the related literature revealed that far less investigations have been carried out by industrial designers to date. Therefore, it is argued that the domain is worth investigating. In this research, our joint effort has been leading to proposing an instruction for the industrial designers, who design physical and digital products for the people with color blindness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affordance
  • Color Affordance
  • Color-Blindness
  • Industrial Design