تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طراحان همواره در حال خلق محصولات جدیدی هستند که در آینده به‌کار می‌آیند. فیلم‌های علمی‌تخیلی که با توجه به حقایق امروز، آینده را به نمایش می‌گذارند، می‌توانند تصویر نسبتاً واقع‌نمایانه‌ای از آینده ارائه دهند. این فیلم‌ها همچنین به‌عنوان یک عامل فرهنگی بر جامعۀ استفاده‌کنندگان و طراحان تأثیر می‌گذارند. بررسی دوره‌های زمانی فیلم‌های علمی‌تخیلی در قرن گذشته و مرور شباهت‌های آن‌ها با ویژگی‌های همان دوره‌ها در عرصۀ طراحی، سه حیطه برای بررسی را در این پژوهش؛ شامل فناوری، فرهنگ و آینده مشخص ساخت. در حیطۀ فناوری، پیشگامی سینمای علمی‌تخیلی در تحقق ایده‌ها نسبت به دنیای واقعی مطرح شد. تأثیرات فرهنگی سینمای علمی‌تخیلی و تأثیرپذیری فرهنگیِ دیزاین، در حیطۀ فرهنگ مورد واکاوی قرار گرفت و نهایتاً به این سؤال پاسخ داده شد که آیا فیلم‌های علمی‌تخیلی می‌توانند به‌عنوان منبعی برای الهام طراحان در آینده مورداستفاده قرار گیرند یا نه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Science Fiction Movies on Industrial Design Approaches

نویسندگان [English]

  • Elaheh Shams
  • Tahmineh Godazgar
  • Mohammad Razzaghi
چکیده [English]

Designers have always been creating innovative products which will be of use in the future. Demonstrating the future with regard to the present-day facts, science fiction movies can construct a relatively realistic picture of the future. Thus, they affect the user society and designers as a cultural agent. Analyzing the science fiction eras over the last century and studying their similarities with the attributes of those eras in terms of design, revealed three areas of research to explore here; technology, culture and future. Regarding technology, the leadership of science fiction genre in developing ideas was
discussed. On the other hand, concerning the cultural aspect of the study, the cultural impact of this genre as well as design being culturally influenced by that was investigated. Finally, we answered the question whether, in the
future, science fiction movies will be considered as a source of inspiration for designers or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Fiction
  • Design
  • Futures studies