سامانه و کیوسکِ هوشمندِ شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر

2 عضو هیأت علمی دانشگاه هنر

3 دانشگاه هنر، دانشیار معماری و شهرسازی،

چکیده

 مد و فشن با تکیه بر ابعاد روانیِ کاربران و خلق امکان­های متعدد برای بیان­های شخصیِ افراد توانسته است ضمن تأمین نیازهای کاربران به پوشش، هویّت، جایگاه اجتماعی، سبک زندگی و نظایر این­ها، به یکی از سودآورترین بازارهای عصر حاضر تبدیل شود. لیکن در مقابل، از نظر آلایندگی منابع آب جهان، بعد از کشاورزی، معدن و حمل­ونقلِ زمینی، رتبۀ چهارم را از آن خود بسازد. به عبارت بهتر، پوشاک به تیغ دو لبه­ای تبدیل شده که از یک­سو، برای خلق و دفاع از حریم هویّت شخصی و اجتماعی کاربران خود تیغ می­کشد و از سوی­دیگر، تیغ به رخ هستی کشیده، محیط­زیست ایشان را نیز سخت آزرده ساخته است. دیر یا زود، این زیست دوگانه و متنافرِ صنعت مد باید متوقف یا محدود شود. یکی از مسیرهای ممکن در محدود ساختن اثراتِ مخربِ زیست-محیطیِ صنعت مد، استقرار فرهنگ بخشش و دگریاری در راستای تأمین نیازهای پوشاک افراد تهیدست در بستر زندگی شهری مدرن است؛ جایی­که حلقه­های سنتیِ زنجیرۀ تعاملات اجتماعیِ آشنایان شکسته شده، شهروندان بدون آگاهی از توانمندی­ها و نیازهای سایر شهروندان در آن زندگی می­کنند. در این پژوهش، از مرور ادبیات مرتبط با موضوع به شیوۀ توصیفی-تحلیلی استفاده و پیشنهاد شده که سامانه­های هوشمند شهری می­توانند به جایگزینی از آشنایان در جوامع سنتی (حلقه­های تعاملی)، نقش رنگ­پریدۀ اطمینان بین­فردی را پُررنگ و تأمین نیازهای ایشان به پوشاک را فراهم آورده، گامی در راستای کاهش فشار بر بخش تولید پوشاک، توقف یا ایجاد محدودیت برای مدهای سریع و زودگذر و البته حذف یا محدود ساختن پوشاک­های کم­کیفیت محسوب شود. از این طریق، می­توان مدعی شد که تئوری اقتصاد سرریز[i] بر پایۀ فرهنگ دگریاری و بخشش  را که از مصادیق فرهنگی ایرانیان است بازتعریف کرده­ایم. در این مقاله، چارچوبی برای استقرار فرهنگی تئوری سرریز از طریق سامانۀ مبلمان هوشمند شهری اشتراک­گذاری پوشاک از طریق کیوسک­های مبادله معرفی می­شود. به عبارت دیگر، در فضای شهری مدرن که افراد هیچ شناختی از یکدیگر ندارند اشتراک­گذاری پوشاک باید از زمینۀ «بسته، سنتی و آشنا» به زمینۀ «باز، مدرن و ناآشنا ولی مطمئن» تغییر وضعیت دهد.        

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Urban Smart Kiosk for Cloth Sharing: The Revival of the Iranian Culture of Donation

نویسندگان [English]

  • Nazanin Saranjampour 1
  • Amir Shakibamanesh 1 3
1 University of Art
3 University of Art Faculty of Architecture and Urban Planning
چکیده [English]

Fashion has transformed to a serious lucrative tool in today's marketing, as it offers a wide range of choices to product users for their self-expression and look alterations, mostly through concentrating on users latent and blatant desires. However, fashion has been correspondingly considered, for a while now, as the fourth most pollutant industry after agriculture, mining, and transportation. That is, fashion has turned into a double-edged sword; by one edge, it finds its way to the realm of users’ social positioning, lifestyle and identity and by the another, it swords to the face of our existence, wellbeing and the environment. Soon of later, this double-sided life of fashion industry must be ceased or severely limited; the sooner, the better. One way of controlling the harmful footprint of fashion industry on the environment is to promote sharing behaviors of citizens through the donation of their clothes via providing clothes for underprivileged citizens; where, broken traditional and conventional rings of interpersonal relationships are juxtaposed within the context of urban environment. Consequently, people are not realized of their citizen fellows’ needs and capabilities. Smart Urban Systems (SUS) replaces traditional social networks and fills the gap of public trust amongst citizens for sharing their clothes. SUS will appropriately respond to the environmental concerns as well as supporting the trickle-down theory for the poor. In this paper, a framework is devised and suggested for the cultural establishment of trickle-down theory for the citizens, voluntarily willing to exchange, share or donate their clothes via the utilization of an urban furniture: A kiosk, enhanced to physically collect and deliver clothes and digitally manage the whole process of providing the service of sharing citizens’ clothes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Donation culture
  • Smart city
  • Smart urban furniture
  • Cloth Sharing System
  • Smart Kiosk
  • Product democratization
  • Trickle-down theory