دوره و شماره: دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 1-253 

سرمقاله

طراحی مبلمان شهری ...

صفحه 4-5

سیدرضا مرتضایی؛ مهدی اصل فلاح


مقاله

داستان دستاورد

صفحه 6-13

سید مسعود فرهنگ


نوآورد

صفحه 14-33

آزاده رحیمیان؛ پری‌ناز عبدی


سمیوتیک

صفحه 136-143

مهدی اصل فلاح


دیزاین انتقادی

صفحه 178-187

روح الله مریخ پور؛ محمدرسول شکرانی


تالار خط

صفحه 204-221

مسعود جعفری


مقالۀ انگلیسی

Public Art and Design in Tehran

صفحه 234-252

Mehdi A.Fallah