دوره و شماره: دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 1-149 

گزارش پروژۀ طراحی محصول التراسوند در مؤسسۀ تحقیق و توسعۀ متوتک

صفحه 39-45

حسن رضوان؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ محمدرضا فریدی زاد


مقاله

رویکرد طراحی کاربرمحور (UCD) در طراحی و تحلیل کوله پشتی مدرسه

صفحه 46-51

محسن صفار دزفولی؛ سیدرضا مرتضایی؛ مهدیه امیری


وسایل نقلیۀ هوشمند

صفحه 96-109

حمید مهدویان؛ مرضیه بهزادی


ترجمه

طراحی محصول در آسیا و پیشرفت آن

صفحه 110-117

هلن لای چینگ هو؛ سارا ابراهیمی


هنر و صنعت طلا و جواهر

صفحه 132-147

زری اکبری؛ زهرا مسلمیان؛ متینه حاجی کریمی


مقالۀ انگلیسی

Aesthetic Aspects of Persian Art and Design

صفحه 148-149

Mehdi A. Fallah