کلیدواژه‌ها = طراحی صنعتی
داویــنچی، خـــیام و طراحی صنعتی

دوره 26، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 46-49

10.30480/dastavard.2017.344

مصطفی میرفندرسکی


ارگونومی و اصول طراحی ایستگاه اتوبوس

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 75-91

ابرهیم باقری


سمیوتیک

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 136-143

مهدی اصل فلاح


سبک شناسی طراحی معاصر

دوره 19، شماره 28، آذر 1388، صفحه 28-39

مهدی اصل فلاح