اخلاق و رفتار حـرفه‌ای برای سرآمدسازی حرفۀ طراحی صنعتی

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

چکیده

یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور باشد، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های طراحی صنعتی کشورمان به‌منظور خلق و بهبود مستمر سیستم‌ها، محصولات و خدمات قابل‌رقابت و همچنین تأثیرگذاری مؤثر بر انتخاب صحیح سیستم‌ها، محصولات و خدمات وارداتی است. دانش لازم برای این مهم با تلاش محافل دانشگاهی در حال انتقال به نسل جدید است؛ اما موضوعی که کمتر می‌توان گفت به‌طور منسجم به آن پرداخته شده، جایگاه و اهمیت اخلاق و رفتار حرفه‌ای در متبلورتر کردن و رشد تأثیرگذار حرفه است. در برخی مطالعات در کشورهای صنعتی نشان داده شده که مهارت‌های ارتباطی و قوه تعامل افراد نقش بالاتری در مقایسه با علم افراد در موفقیت و تأثیرگذاری مثبت آن‌ها داشته است. این پژوهش با مرور و تحلیل مستندات و منابع و همچنین رفتارسنجی تعاملات جامعۀ تخصصی طراحی صنعتی در فضاهای مجازی، آموزشی، صنعتی و پژوهشی اقدام به ارزیابی وضع موجود کرده است. این پژوهش اقدام به معرفی و تبیین مفاهیم و اهمیت حوزۀ اخلاق و رفتار حرفه‌ای با تأکید بر آموزه‌های دینی کرده و محورها و کد لازم برای اخلاق و رفتار حرفه‌ای را برای اعتلا و سرآمدسازی حرفه پیشنهاد می‌کند.
همکاری بین دانشگاه‌ها و انجمن صنفی مدرسین در تدوین و نهایی کردن الزامات اخلاق و رفتار حرفه‌ای جامعۀ تخصصی طراحی صنعتی و به تصویب رساندن این الزامات توسط مقامات عالی وزارت صنایع و علوم و همچنین تأسیس انجمن فراگیر طراحی صنعتی کشور پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional practice and ethics for excellence of industrial design profession

نویسنده [English]

  • Khashayar Hojati Emami
چکیده [English]

Industrial design with its potentials and capabilities has become increasingly influential in our country economic growth as it creates and improves competitive systems,  workplaces, products and services. Similarly, it optimizes the selection of imported systems,  products and services. The required knowledge of this major is being well taught at our  universities; however, to the author’s best knowledge, very few publications are available  addressing the issue of professional ethics. Previous studies indicate the superiority of  communication skills over knowledge in success of professionals. Having reviewed the literature, we  conducted direct and indirect field observations of interactions within the society of industrial
designers through educational, virtual and industrial channels. The research clarifies the concept  and significance of professional ethics with emphasis on Islamic values; it proposes professional  ethics codes and guidelines for the excellence of the profession. We expect the cooperation between  universities and the association of industrial design to facilitate the following: finalizing the  draft of the professional ethics codes and obtaining its approval from the authorities as well as
establishing the Association of Iranian Industrial Designers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Practice and Ethics
  • Industrial Design
  • Education and Development