واکاوی اصول برندسازی دمنوش های گیاهی ایرانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی طراحی صنعتی،دانشگاه هنر و معماری پارس،تهران،ایران

2 گروه طراحی صنعتی،دانشگاه علم و صنعت،تهران،ایران

چکیده

یکی از فعالیت های متخصصین طراحی صنعتی، برندسازی است. نقش برند ها در شناسایی محصول شرکت در بازارهای رو به گسترش امروزی، نقش انکار ناپذیر است. ساخت یک برند قوی هدف نهایی بسیاری از سازمان هاست. یک برند معتبر حداقل باید یک مزیت متمایز ارائه دهد چرا که هیچ مقدار از ظاهر سازی، نمی تواند جبران کننده این کمبود باشد. هنرمندان ایرانی ، با زیربنای تفکر و حفظ هویت ایرانی و تعامل با سایر هنرمندان، بتوانند آثار و دارایی های ملی خود را در صحنه های جهانی عرضه کنند در این پژوهش توصیفی تحلیلی بررسی اصول طراحی بسته بندی دمنوش های گیاهی برای برند سازی مورد دقت قرار گرفته است. چگونگی کاربست معیارهای طراحی ارگونومی فرهنگی برای حصول محصولی متناسب با سلیقه ی مردم مورد تاکید بوده است. گرچه برند سازی اهمیت بسیاری دارد اما تحقیق حاضر نشان داد که عوامل دیگری همچون فرهنگ بر تقویت برند مخصوصا برند های دمنوش های گیاهی تاثیر دارد. نتایج نشان داد که اگر امکانی فراهم شودکه افراد بتوانند اطمینان حاصل کنند که محصولات بسته بندی هم مانند محصولات سنتی تازگی دارد افراد بیشتر ترغیب به خرید دمنوش های بسته بندی میشوند زیرا اطلاعات تغذیه ای بر روی بسته بندی درج شده است. دانستن بهتر اطلاعات تغذیه ای از دمنوش ها کمک بیشتری به افراد برای انتخاب و مصرف دمنوش ها دارد.برای ترغیب بیشتر افراد به خرید دمنوش ها بصورت بسته بندی در نظر گرفتن نام تجاری،نشانه های تجاری،ضمانت نامه ها و تایید کننده ها نیز تاثیربسزایی بر خرید محصول بصورت بسته بندی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the principles for Branding of Iranian herbals

نویسندگان [English]

  • raziye khorami 1
  • Hasan Sadeghi Naeini 2
1 Industrial design, Pars university,Tehran,Iran
2 Industrial design group,ElmoSanat University,Tehran,Iran
چکیده [English]

One of the activities of industrial design specialists and experts is branding. Brand’s role in identifying a company’s product is undeniable in today’s expanding markets. Making a strong brand is the ultimate goal of many organizations. A reputable brand should offer at least one distinct advantage because no amount of simulation can compensate for this shortcoming. Iranian artists, with the foundation of thinking and preserving the Iranian identity and interaction with other artists, be able to present their national works and assets on the world stage. In this descriptive-analytical research, the principles of designing the packaging of herbal teas for branding have been carefully considered. How to apply cultural ergonomic design criteria to achieve products tailored to people's tastes has been emphasized. Although branding is very important, the present study showed that other factors such as culture influence brand reinforcement, especially vegetable herbals brands. The results showed that if people were able to ensure that packaging products were as fresh as traditional products, people would be more likely to buy packaging herbals because nutritional information was included on the packaging. Understanding the nutritional information of herbals better helps people to choose and consume herbals. To encourage more people to buy herbals as packaging, brand names, trademarks, warranties, and endorsements also have a significant impact on product packaging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural ergonomics
  • branding
  • package
  • herbal