کیفیت تجربی و درک زیبایی بوسیله کاربران، با هدف تعامل با محصولات

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشکده هنر

چکیده

چکیده :
این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه ممکن است زیبایی با تجربه کاربر، در قالب بیان فرم و عملکرد یک محصول مرتبط باشد. تجربه مثبت به وسیله کاربران زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در اطراف فعالیت های انسان توسط محصولات وخدمات الکترونیکی و چند عملکردی پوشانده شده باشد. و در نتیجه ، چگونه طراحان تعاملی (Interaction Designer) می توانند زیبایی را در محصولات کاربر محور و تعاملی ایجاد نمایند؟ طراحی تعاملی امروزه به مفهوم ایجاد ارتباط مناسب و بهتر ومفیدتر بین محصولات و تولیدات صنعتی و کاربران (استفاده کنندگان) می باشد. این واژه در ابتدا در علوم کامپیوتر و همچنین درطراحی صفحات واسطه ای کامپیوترها مطرح شده بود. و امروزه تقریباً در تمام محصولات صنعتی به کار برده می شود. با توجه بهعمر کوتاه این رویکرد و تاثیرگذاری آن در جای جای زندگی، گرایش و رشته هایی نیز با همین عنوان در دانشگاه ها بوجود آمدهاست. هدف این مقاله پرداختن به زیبایی و تفسیر آن به عنوان یک کیفیت تجربی است، و پاسخ دادن به این سئوال که چگونه می توان زیبایی را در محصولات کاربر محور و تعاملی پدید آورد، می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Quality and Aesthetic Perception by Users, in Interaction with Products

نویسنده [English]

  • Behzad Soleimani 1 2
1 Senior Lecturer, Faculty of Art, University of Alzahra
2 Senior Lecturer, Faculty of Art, University of Alzahra
چکیده [English]

 
This article tries to find the relation between user aesthetic perception, and the form and function of the product. Users positive experience becomes more important when he/she is being surrounded by electronic and multi-functional products. Today, "interactive design" means to create more useful relation between industrial products and users. The term that first used in computer sciences, now spread to almost all other areas of industrial productions. This paper is to define beauty as an experimental quality, and tries to find an answer to the question: " how interactive designers can create beauty in user oriented and interactive products?"

کلیدواژه‌ها [English]

  • Function
  • Interactive Design
  • User Perception
  • Aesthetic