شناسایی شــاخص‌های طـراحی ایرانی در تعامل با نیاز جهانی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

چکیده

پژوهشگر در این مقاله به‌منظور یافتن شاخص‌های اصیل طراحی ایرانی، از دستاوردهای پژوهشگران در حوزۀ هویت ملی ایرانی؛ همچون دومزیل، رجایی، فولتس، کبیری و سایرین سود برده است و پس از شناسایی شاخص‌ها، عمده‌ترین شاخص هویتی ایرانیان را «گرایش به امر یکتا» و تبلور آن در طراحی ایرانی دریافته است که سایر شاخص‌های هویت طراحی ایرانی در ادوار مختلف، گرد آن جمع آمده‌اند. درادامه، عنصر «روایی» و «باز بودن» در هویت ایرانیان باعث شده است که ایشان در اخذ و پذیرش عناصر مطلوب فرهنگ‌های همسایۀ خود بی‌تعلق و پویا عمل کنند و این امر یکی از شاخص‌های مهم و تأثیرگذار در توسعۀ طراحی ایرانی بوده است؛ چراکه دامنۀ راه‌حل‌های پیشِ‌رو برای حل مسائل جامعۀ ایرانی را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد. این شاخص، در تعامل با سایر فرهنگ‌ها نه‌تنها پدیدۀ «چند فرهنگ و یک تمدن» را تشدید کرده است؛ بلکه در گفتمان «جهانی‌سازی»، وجه غالب هویت ایرانیان را برای گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، نمایان و از این تهدید فرصت ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Iranian Design Criteria in Regard to the Global Need

نویسنده [English]

  • Mostafa Tohidifar
چکیده [English]

  
This paper tries to find the original Iranian Design Principles, through studying Dumezil, Folts, Rajaie, Kabiri, and others who conducted researches on Iranian National Identification. The main criterion of Iranian Identity is «Unitarianism» which can be traced in Iranian Design, and in different ages other criteria gathered around it. Moreover «Openness» in
Iranian Culture, make it much easier for them, to adopt design elements dynamically from their neighbor cultures. As a result, this openness will solve the problems of Iranian society significantly. This characteristic of Iranian culture, represents Iranian hospitality in Globalization Dialogue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Design
  • Globalization
  • Unitarianism
  • Hospitality
  • National Identity