بررسی احساس کاربر از طراحی جام و صراحی نوشیدنی سنتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ گروه طراحی صنعتی دانشگاه سمنان

2 فارغ التحصیل کارشناسی طراحی صنعتی

چکیده

خوراک و نحوه خوردن و نوشیدن، افزون بر آن‌که منبعی برای تأمین انرژی و سلامت انسان باشد بازتاب‌دهنده آرایش‌های فرهنگی جوامع انسانی است. در این میان نقش ظروف سرو خوراک و نوشیدنی هم‌پای مظروف، در انتقال بخشی از فرهنگ و هویت جامعه به نسل بعد دارای اهمیت است. با آنکه ایرانیان از دیرباز مطابق سبک زندگی و فرهنگ خود ظروف خاصی را برای سفره‌های غذای خود طراحی کرده و به‌کار می‌بردند اما اکنون، سفره غذای ایرانی میراث‌دار مناسبی برای ظروف غذا و به ویژه نوشیدنی ندارد. ظروف بلور و چینی کپی شده از طرح‌های چینی، چک و ژاپنی بازار بلور ایران را اشباع کرده‌اند. از طرفی، مردم امروز تمایل اندکی به بکار بردن ظروف با طراحی متعلق به گذشته در کنار ظروف مدرن خود بر سر سفره دارند. هدف از این پژوهش استخراج ویژگی‌های فیزیکی اثرگذار بر احساس کاربر در هنگام نوشیدن است. به همین منظور، بر مبنای رویکرد طراحی احساس‌گرا، مصاحبه نیمه ساختاریافته و سه آزمایش برای آزمودن احساس کاربران و شناسایی ارجحیت‌های فرمی آن‌ها تنظیم شد. چنان‌چه جام دارای فرمی لاله شکل و وزن بیشتر نسبت به نمونه‌های مشابه باشد محصول پاسخگوی بعد احساسی طراحی خواهد بود. طراحی فرم جام و صراحی برمبنای فرم نمونه دوره قاجار، قادر است سطوح بالای احساسات و هویت کاربر را تحت تأثیر قرار داده و انتظارات کاربر را بر مبنای کاربرد خوشایند آن برآورده کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Emotion in the Design of Dough Beverage Containers

نویسندگان [English]

  • bahareh teimouri 1
  • hedieh Jahangiri 2
1 lecturer/ industrial design department/semnan university
2 Industrial Designer
چکیده [English]

Dining table is not only a place to gather for food and drink, but it also the art and culture of people throughout time. Related cultural traditions and rituals pass from generation to generation through the utensil use as significantly as the victuals. Persian lifestyle and culture has long played a major role in shaping the dining table utensil. The contemporary designs, however, are not much indicative of the Persian heritage particularly in case of dishes for drinks. Crystal and porcelain dishes modelled on Chinese, Japanese and Czech designs clutter in the market. In addition, most people do not show much willingness to include dishes with old design on their table. The aim of this study is to extract physical characteristics emotionally affective while drinking. In so doing, a semi-structured interview and three experiments to test users’ feelings and examine their form preferences were arranged based on emotional design approach. Provided that the goblet with tulip- shape outweighs other goblet samples, it can satisfy the emotional dimension of the design. Modelled on Qajar style of goblet and decanter, the design would be able to highly affect user’s feelings and identity and meet their expectations regarding pleasurable usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional design
  • Goblet
  • Decanter
  • Pleasurable usage