نیازسنجی راهبردهای بازطراحی موتورسیکلت آمبولانس با هدف اضافه شدن قابلیت حمل مصدوم تحت شرایط اورژانس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی

3 عضو هیأت علمی دانشکده چند رسانه ای دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تببریز، ایران

چکیده

یکی از اصول مهم امداد و نجات مجروحان و آسیب‌دید­گان، حمل سریع و اثربخش آن­ها به مراکز درمانی است. موتورسیکلت در برخی شرایط بحرانی مثل ترافیک شدید خصوصاً در خیابان­ها و جاده­های باریک­تر به دلیل چابکی و ابعاد کوچکتر نسبت به ون کارایی بهتری دارد. این درحالی­ست که موتورسیکلت آمبولانس­های کنونی با هدف رسیدن امدادگر بر بالین مصدوم یا بیمار طراحی شده­اند و نه متناسب با حمل مصدوم. این تحقیق با هدف مشخص کردن راهبردهایی برای نیازسنجی و ضرورت اضافه کردن سیستم حمل و نقل مصدوم به موتورسیکلت آمبولانس صورت گرفته است. تحقیق از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی-توسعه­ای است. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری و متون علمی مرتبط، داده­ها به کمک مصاحبه و پرسشنامه از 120 نفر که به عنوان پنل خبرگان در تحقیق شرکت کردند جمع­آوری شد و به روش همخوانی تحلیل گردید. ضریب آلفای کرونباخ 837/0 بود که پایایی مناسب پرسشنامه را تأیید کرد. در نهایت به کمک نتایج و تحلیل آماری داده­ها نقاط قوت و ضعف احتمالی و همچنین فرصت­ها و تهدیدهای پیش­روی اجرای طرح شناسایی شدند. نتایج تحلیل SWOT نشان داد که اگر بتوان تجهیزات و امکانات ویژه­ای مثل صندلی­های ویژه و یا برانکارد چرخ­دار و غیره را جهت حمل بیمار برای این وسیله امدادی طراحی کرد، می­توان اثربخشی و کارایی موتورسیکلت آمبولانس را به میزان قابل توجه­ای افزایش داد. در صورت تحقق این امر، نجات حادثه­­دیدگان سریع­تر و با شرایط بهتر و مطلوب­تری امکان­پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redesign Motorcycles Ambulances to Carry the Injured in Emergency Conditions

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali FAREGH 1
  • Mahdi Norouz Zadeh 2
  • Mehdi FARAMOOSHI 3
1 Faculty of Design, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, IRAN.
2 Faculty of Design. Tabriz Islamic Art University, Tabriz, IRAN.
3 Faculty of Multimedia, Tabriz Islamic Art University, Tabriz,, IRAN.
چکیده [English]

One of the main elements of rescuing the wounded and injured is their prompt and efficient transfer to healthcare centers. Motorcycles perform better in certain essential conditions, such as heavy traffic, particularly on narrow streets and roads, owing to their agility and smaller size compared to vans. While the current motorcycle ambulances are constructed with the objective of getting the rescuer to the bed of the injured or patient, they are not appropriate for transferring the injured. This study has been done with the purpose of developing ways for analyzing the requirement and need of adding a casualty transportation system to the motorcycle ambulance. The research is qualitative and applied-developmental in terms of aim. For this goal, after reviewing the theoretical underpinnings and associated scientific books, the data was gathered, using questionnaires and interviews 120 persons who participated in the research as a panel of experts and evaluated using the congruence technique. The Cronbach's alpha value was 0.837, which supported the sufficient reliability of the questionnaire. Finally, through statistical analysis of the data, probable strengths and weaknesses, as well as possibilities and dangers for the execution of the plan were identified. The findings of the SWOT analysis revealed that it is feasible to create unique equipment and facilities such as special seats or wheeled stretchers, etc., to carry the patient for this help, and it may boost the efficacy and efficiency of the ambulance motorbike to a substantial level. If this occurs, it will be feasible to rescue the victims sooner and under better and more favorable circumstances

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation Design
  • Motorcycle Ambulance
  • Design for Emergency
  • Injured