بررسی نقش طراحی در کاهش وندالیسم مبلمان شهری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشکده طراحی صنعتی

چکیده

معضل وندالیسم به عنوان پدیده‌ای که گریبان‌گیر جوامع شهری مدرن است، مطرح گردیده است. این پدیده می‌تواند اثرات سوء و خسارات جبران ناپذیری را بر چهرة شهر و روحیة شهروندان با تخریب مبلمان شهری وارد سازد. وندالیسم دارای علل و ریشه‌های مختلف اجتماعی و روانشناسی است که شناخت هر کدام و شناسایی عوامل بروز آن برای مقابله با این مشکل راهگشا خواهد بود. در نوشتار حاضر به روش توصیفی، منابع کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و به مرور مقالات، متون و اسناد پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهند جهت جلوگیری یا کاهش اثرات وندالیسم حوزه‌های گوناگونی درگیر هستند. در زمینة طراحی نیز نکاتی وجود دارد که طراحان با به کارگیری آنها می‌توانند مانع از وقوع وندالیسم شوند. بهبود وضعیت اجتماعی، ارتقا سلامت روان شهروندان و به کارگیری اصول روان‌شناختی در طراحی و در نظر گرفتن فرایند طراحی به عنوان بخشی از راه حل می‌تواند در کنترل این پدیده مؤثر واقع شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Design in Reducing Urban Furniture Vandalism

نویسندگان [English]

  • mahdi fattahi ini olya 1
  • Ahad Shahhoseini 2
1 student
2 Senior Lecture, Islamic Design, Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

The problem of vandalism has emerged as a phenomenon that plagues modern urban societies. This phenomenon can have irreparable effects on the face of the city and the morale of citizens by destroying urban furniture. Vandalism has different causes and roots in society and psychology
that recognizing each of them and identifying the causes of its occurrence will be helpful to deal with this problem. In this article, library resources have been studied in a descriptive manner; articles, texts and documents have been reviewed. The results show that various areas are involved to prevent or reduce the effects of vandalism. In the field of design there are also design tips that designers can use to prevent vandalism. Improving the social status, promoting the mental health of citizens and applying psychological principles in the design and considering the
design process as part of the solution could be effective in controlling this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • Urban furniture
  • Design
  • Affordance