نویسنده = ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اهمیت سطوح مختلف طراحی احساس گرا در ایجاد ارتباط موثر با مصرف کننده

دوره 27، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 32-41

مهدیه حاتمی سعیدآبادی؛ یلدا محب شاهدین؛ سعیده محتشم امیری