نویسنده = ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی اهمیت سطوح مختلف طراحی احساس گرا در ایجاد ارتباط موثر با مصرف کننده

دوره 27، شماره 38، دی 1396، صفحه 32-41

10.30480/dastavard.2017.562

مهدیه حاتمی سعیدآبادی؛ یلدا محب شاهدین؛ سعیده محتشم امیری