نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ اثربخشی دروس ریاضی و فیزیک در برونداد فرایند آموزش طراحی صنعتی

دوره 27، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 6-17

یلدا قاسمی؛ سحر محمدی