نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 24-31

الهه شمس؛ تهمینه گدازگر؛ محمد رزاقی