نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی

دوره 26، شماره 35، آذر 1395، صفحه 24-31

10.30480/dastavard.2016.352

الهه شمس؛ تهمینه گدازگر؛ محمد رزاقی