نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. معنای مبلمان

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 66-62

محمدرحیم اقارب پرست


2. مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی

دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 14-23

محمد رحیم اقارب پرست؛ محمد رزاقی