مصرف و مصرف‌گرایی چه نوع فعالیتی است؟

نویسنده

چکیده

به‌منظور درک رویکرد کاهش مصرف‌گرایی و استفاده از آن در طراحی، شناسایی رفتار مصرفی و نوع و ماهیت این فعالیت ضروری است. رفتار مصرفی پایین‌ترین حد فعالیت انسانی و هم‌رده با زحمت است؛ چراکه تبدیل به رفتاری بی‌ثمر و تکرارشونده شده است. ازطرفی، عادت خرید و ایجاد جایگزین برای کالایی که نیاز به جایگزین ندارد، موجب می‌شود که کالاها بیش از آنکه کهنه و ازکارافتاده شوند، کنار گذاشته شوند. مقالۀ توصیفیِ «مصرف و مصرف‌گرایی چه نوع فعالیتی است» در جهت شناسایی راهکاری صادقانه منطبق بر رویکرد کاهش مصرف‌گرایی و تلاشی در جهت پاسخ این پرسش که چرا یک کالا دور انداخته می‌شود، تنظیم شده است. آنچه از این مقاله مشخص می‌شود، فراموش شدن دو ویژگی در جامعۀ مصرفی است. فراموشی عمل و فعالیت والا در انسان و فراموشی فرایند استهلاک در مصرف که هر دو حاصل مصرف‌گرایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What kind of activities are the consumption and consumerism?

نویسنده [English]

  • Sahar Mactabi
چکیده [English]

Turning to a fruitless and repetitive behavior, consumption is considered the lowest form of human activity. However, regarding the design process, identifying the nature of consumption plays a significant role in understanding and utilizing the consumerism reduction approach. On the other hand, shopping habits and changing products not needed to be
substituted make the products be more of obsolete than old or useless. This paper addresses the question of why a product is discarded. It features the authentic solutions proposed by the consumerism reduction approach.
The results demonstrate the existence of two forgotten features caused by consumerism in the consumer society: human great ability of sublime activity and the obsolescence process in consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer society
  • Consumerism reduction
  • Obsolescence
  • Oldness