آسیب‌شناسی سیستم مخازن جمع‌آوری ضایعات جامد در منطقۀ پنج شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر دربرگیرندۀ شناخت آسیب‌های ناشی از به‌کارگیری مخازن پلاستیکی 1100 لیتری در سیستم جمع‌آوری ضایعات جامد شهر تهران است. علاوه‌بر آسیب‌های مشهود مانند آلودگی‌های دیداری و تأثیرات سوء بر بهداشت جامعه که با انجام مشاهدات بررسی شده‌اند، بخش مهم دیگر به تحلیل مراجعات منظم و سازمان‌یافتۀ افراد و گروه‌ها جهت برداشت از این مخازن و بروندادهای آن اختصاص یافته است. تجربۀ به‌کارگیری این‌گونه مخازن در کشورهای دیگر نمایانگر نقاط قوت ایدۀ کلی پیاده‌سازی چنین سیستمی است؛ اما بدیهی است که نحوۀ اجرا و فناوری‌هایی که می‌تواند در ترکیب با این سیستم به‌کار گرفته شود، در بازدهی آن و کاهش آسیب‌های مترتب بر آن بسیار مؤثر باشد. آسیب‌شناسی با استفاده از روش مشاهدۀ مستقیم و ثبت نتایج توسط مشاهده‌گر و سپس آنالیز اطلاعات به‌دست‌آمده انجام شده است. مطالعه در سطح منطقۀ پنج شهرداری تهران و با انتخاب هشت ناحیه برای نمونه‌گیری و مشاهده، پیاده‌سازی شده است. بدون شک نتایج این تحقیق در رابطه با مواد زائد خانگی، قابل‌تعمیم به تمامی سطح شهر تهران است. گسترش ایدۀ مدیریت ضایعات شهری به ایدۀ مدیریت منابع شهری و همچنین بالا بردن سطح آگاهی اجتماعی راه‌حل‌هایی مؤثر در کاهش آسیب‌های سیستم تشخیص داده شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A pathological study of Tehran’s solid waste collection system

نویسندگان [English]

  • Yasaman Khodadadeh
  • Amir Falamak Hajihosseini
چکیده [English]

This research discusses the harm caused by using 1100 - liter plastic containers in the solid waste management system of Tehran. As it is clear from observations, such harm not only leads to visual disorders but also has detrimental effects on public hygiene. The experience of utilization of such containers in other countries reflects the strength of this system. Obviously, the application settings along with the technologies integrated improve the efficiency and minimize the side effects. In this investigation, we started by regular collection of the waste from the containers. The samples were
obtained from eight areas of district 5 of Tehran. The Pathological study was performed by direct observation method, recording the results and conducting data analysis. The findings, which could be expanded to all regions in the city, aim to promote resource management strategies and enhance social awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste container
  • Pathological study
  • Solid waste management
  • Social awareness
  • City space