طراحانه اندیشیدن

نویسنده

چکیده

توانایی اندیشیدن است که به انسان قدرت طراحی و تعریف انسان بودن را داده است. تفاوت‌های انسانی به دلیل تفاوت در چگونه فکرکردن ما آدمها ست. تفکر انتقادی، روش فکرکردن طراحان است. آن‌ها همه چیز را به نقد می‌کشند و نظم جهان را زیر سوال می‌برند تا موضوع را بر نظم تازه و قدرتمند‌تری بنا کنند. دیدن، نوشتن و فعالیت‌های دستی، سه رکن بنیادین تفکر انتقادی را شکل می‌دهند. تفکر انتقادی تلاش برای بنا کردن تفکر جدید و نظم جدید است. نظمی که جهان را به سوی آینده و چهره جدید آن به پیش می‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designerly Thinking

نویسنده [English]

  • Mehran Hashemi
چکیده [English]

Giving us the definition of humankind, the ability to think has lent us the competence to design. People are different because they think different. Designers, on the other hand, follow critical thinking. They challenge the world’s order to create new concepts based on a new yet stronger order. Seeing, writing and hand making are three fundamental pillars of critical
thinking, an endeavor to build new thinking and new orders. The orders that form the future of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design thinking
  • Critical thinking
  • Creativity
  • Design