طراحی کنترل تلویزیون برای سالمندان با رویکرد طراحی تعاملی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 هیئت علمی گروه: طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

افزایش جمعیت سالمندان جهان یک واقعیت انکار ناپذیر است که بیش از کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه از قبیل ایران را درگیر خواهد ساخت. سالمندان در برخورد با فناوری­های جدید در زندگی روزمره دچار مشکل هستند. سالمندان از تکنولوژی جدید و پیچیده گریزانند. بخشی از این مشکل مربوط به عدم رعایت ویژگی­های خاص فیزیکی و شناختی سالمندان در طراحی محصولات توسط طراحان می­باشد. هدف از انجام این پژوهش ساده­سازی و مناسب­سازی کنترل تلویزیون در جهت رفع نیازهای سالمندان می­باشد. در مطالعه حاضر، روش توسعه عملکرد کیفیت با بررسی دقیق این مشکلات و دستیابی به نیازهای واقعی کاربران با استفاده از روش­هایی چون ندای مشتری، هدف نهایی را در ارائه راه­حل­هایی دقیق و صحیح برای برآورده نمودن نیازها و افزایش رضایتمندی کاربر، تعریف کرده است. مطالعه حاضر بر روی ماتریس نوع اول، به نام ماتریس خانه کیفیت که پایه تمامی مطالعات بعدی می­باشد، متمرکز شده است. فهرست خواسته­ها از طریق جمع­آوری، دسته­بندی و اولویت­دهی اطلاعات به­دست آمده از نظرات 15 سالمند، تدوین شده و به شکل خواســته­های کیفی به ماتریس خانه کیفیت منتقل شد. در این ماتریس خواسته­های کیفی به الزامات فنی ترجمه شده و نتایج به شکل راه­حل­های کاربردی در طراحی کنترل تلویزیون ارائه شده است. در نهایت تست کاربردپذیری از 10 سالمند با سن بالای 65 سال انجام پذیرفت و نتایج در قالب طرح نهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TV Remote Control Design for the Elderly: Interactive Design

نویسندگان [English]

  • Samira Rezaei 1
  • Nasser Koleini 2
1 university of science and technology of hran
2 University of Science and Technology of Iran
چکیده [English]

The rise in the world's elderly population is an undeniable fact that will affect developing countries like Iran, more than developed countries. In their daily lives, the elderly experience hard time adjusting to new technologies. They are afraid of new and advanced technology. Part of the problem stems from designers' failure to take into account certain physical and cognitive qualities of the elderly when designing products. The goal of this research is to make the TV remote control more user-friendly and adaptable to the demands of the elderly. The method of quality performance development in the current study has been defined by carefully examining these problems and finding the real needs of users using methods such as customer call, with the goal of providing accurate solutions to meet the users’ needs and increase their satisfaction. The current research focuses on the first type of matrix, known as the quality house matrix, which serves as the foundation for all the future researches. The wish list was achieved by compiling, classifying, and prioritizing data gathered from 15 older persons, which was translated to the quality house matrix as qualitative demands. Quality requirements are converted into technical needs in this matrix, and the results are given in the form of actual TV control design solutions. Finally, 10 older adults over the age of 65 were tested for usability, and the results were incorporated into the final design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly
  • TV Remote Control
  • Interactive Design