شتابزده بر پلّکان برج عاج یا "شایدِ" دکتری دیزاین وقتی "باید"ها را نداریم...

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فعالیت های انجام شده در مقطع دکتری در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی، تشکیل دهنده محتوا و بدنه دانشی در رشته های دانشگاهی است. از این رو توجه ویژه به این مقطع تحصیلی دارای اهمیت بالایی است و غفلت از این امر مهم باعث انحراف مسیر اعتلای آموزشی در کشور می‌گردد. دکتری طراحی صنعتی به عنوان بالاترین مقطع آکادمیک در فضای آموزشی دیزاین کشور از سال 1399 به صورت رسمی و از طریق آزمون سراسری اقدام به جذب دانشجو نمود. نیاز مراکز آموزشی و همچنین ارگان های نظارتی یکی از دلایل اصلی شکل گیری این دوره می‌باشد که به دلیل عدم سبقه این مقطع در پیشینه طراحی صنعتی کشور اهمیت این دوره را دو چندان ساخته است. لیکن عدم وجود تجربه لازم و مرتبط در این زمینه و همچنین مسائل عدیده تخصصی کیفیت برگزاری این دوره را در دانشگاه های ایران به شکل نامطلوبی تحت تاثیر قرار داده است. در این جستار با هدف ریشه یابی کاستی های مقطع دکتری طراحی صنعتی به نقد وضعیت موجود این رشته در فضای آکادمیک و حرفه ای پرداخته شده است. در این راستا وضع نامطلوب طراحی صنعتی در تمام شئون تخصصی حوزه طراحی به عنوان عامل اصلی ضعف مقطع دکتری این رشته معرفی شده است و در ادامه این عامل به شش مولفه تشکیل دهنده تجزیه شده و مورد شرح و بسط قرار گرفت است. توجه به این مولفه ها باعث اتخاذ راهبردهای های صحیح در امر آموزش و پژوهش طراحی صنعتی خصوصا مقطع دکتری این رشته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hurried on the Stairs of the Ivory Tower

نویسنده [English]

  • Kaveh Tebyani
industrial Design group-faculty of fine arts - university of Tehran-Tehran-Iran
چکیده [English]

Doctoral activities in the form of fundamental and applied research, constitute the content and body of knowledge in academic disciplines. Therefore, special attention to this educational level is of great importance, and neglecting this important issue will lead to diversion of the path of educational advancement in the country. The PhD of Industrial Design has officially accepted students since 1399 through national exam. Lack of specialized workforce, including teachers and researchers, according to the need for educational centers and regulatory organizations is one of the main reasons for the foundation of this course, which has multiplied the importance of this course due to the lack of related experience in the field of industrial design. However, the lack of necessary and relevant experience in this field, as well as many specialized issues, has adversely affected the quality of this course in Iranian universities. In this article, with the aim of derivation of the shortcomings of the doctoral degree in industrial design, the current situation of this field in the academic and professional environment is criticized. In this regard, the unfavorable situation of industrial design in all specialized fields of design has been introduced as the main factor in the weakness of the doctoral program in this field, and then this factor has been broken down into six contributing components and explained. Paying attention to these components will lead to the adoption of correct strategies in the field of industrial design education and research, especially for the doctoral program in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PhD in Industrial Design
  • Postgraduate Studies
  • Research and Planning