کلیدواژه‌ها = طراحی مفهومی
خط فکر سونی در طراحی واکمن

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 74-81

زهرا حیدریان جهرمی


دیزاین انتقادی

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 178-187

روح الله مریخ پور؛ محمدرسول شکرانی