نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
اُتیسم از منظر تفکر طراحی

دوره 27، شماره 38، دی 1396، صفحه 16-23

10.30480/dastavard.2017.560

ندا رستم پور؛ محمد رزاقی؛ مینا ابومعاش زاده