نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند طراحی و توسعه محصول در شهرهای الکترونیک

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 40-43

مجید دادگر؛ سیدهاشم مسدد