نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
فرآیند طراحی و توسعه محصول در شهرهای الکترونیک

دوره 19، شماره 28، آذر 1388، صفحه 40-43

مجید دادگر؛ سیدهاشم مسدد