نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. به‌سوی جامعۀ پساصنعتی، موج چهارم توسعه

دوره 22، شماره 32، بهار و تابستان 1391، صفحه 98-103

فریبا مصطفوی


2. طراحان و کودکان

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 52-65

فریبا مصطفوی