نمایه نویسندگان

آ

 • آل علی، فرهاد بررسی منسوجات هوشمند وکاربرد آن در صنایع [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 42-47]

ا

 • احمدالخراسانی، احمد طراحی و مدلسازی یک سوپربایک الکتریکی [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 98-107]
 • اصل فلاح، مهدی سبک شناسی طراحی معاصر [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 28-39]
 • ای موریس، جیسن عملکرد از فرم تبعیت میکند؛ پروژۀ طراحی با روند معکوس [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 74-83]

ب

 • باقری، ابراهیم عملکرد از فرم تبعیت میکند؛ پروژۀ طراحی با روند معکوس [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 74-83]
 • باقری، پویا طراحی چهاربعدی یا بعد چهارم در طراحی [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 22-25]
 • براتی، عسل همایش دستاوردهای طراحی صنعتی ایران [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 84-91]
 • برخورداری، فرزاد از تصور تا واقعیت [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 118-150]

ت

 • تحویل زاده، سروش بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر ساختار تجهیزات شهری وموردکاوی ایستگاه مترو بر این اساس [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 26-31]

د

 • دادگر، مجید فرآیند طراحی و توسعه محصول در شهرهای الکترونیک [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 40-43]
 • دهقان پور، علی پژوهش،طراحی تعامل گرا وکودکان [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 90-96]

ر

س

 • سلطانی، نصیبه پروژۀ ایران و کارگاه پینیک طراحی [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 108-117]

ع

 • علیایی، بی‌‌تا بررسی عوامل مؤثر بر محبوبیت محصولات ایکهآ* در ایران [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 68-73]

ف

ک

گ

 • گسیلی، عزیز سرمقاله [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 1-2]
 • گسیلی، عزیز برند وهویت محصولات [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 12-21]
 • گسیلی، عزیز بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر ساختار تجهیزات شهری وموردکاوی ایستگاه مترو بر این اساس [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 26-31]
 • گنجوی، رضا چوب پلاستها چه موادی هستند؟ [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 48-51]

م

 • محمدخانی، نازنین حل مشکلات پیش از حل مسئله [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 44-51]
 • مرتضایی، سیدرضا ارزیابی شیوه های یادگیری مسئله مدار در آموزش خلاق طراحی محصول [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 5-11]
 • مسدد، سیدهاشم فرآیند طراحی و توسعه محصول در شهرهای الکترونیک [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 40-43]

ن

 • نادری، احسان برند وهویت محصولات [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 12-21]
 • نادری، احسان از طراحی تا ایده [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 32-41]
 • نمایندگی، محمدحسین فرایند طراحی مبتنی بر استفاده گر [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 72-83]
 • نوچیان، نیکو ابعاد فرهنگی جوامع و تأثیرات آنها بر طراحی محصولات و شبکه‌های اینترنتی جهانی [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 52-67]
 • نوچیان، نیکو معرفی وتحلیل طرحهای موفق دنیا [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 52-61]

ی

 • یزدانی، نوید تحقیق و بررسی بر روی یکی کردن طراحی تعامل گرا با فرآیندهای طراحی صنعتی [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 20-27]