نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، سارا طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام به روش طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 160-171]
 • اژدری، علیرضا معمای معنا در طراحی، بررسی نقش زمینه در ایجاد آثار نوآورانۀ طراحی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 144-151]
 • اصل فلاح، مهدی طراحی مبلمان شهری ... [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 4-5]
 • اصل فلاح، مهدی سمیوتیک [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 136-143]

ب

 • باقری، ابرهیم ارگونومی و اصول طراحی ایستگاه اتوبوس [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 75-91]

ج

 • جعفری، مسعود تالار خط [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 204-221]
 • جمالی، هادی بررسی نظری رویکرد کمینه گرایی در طراحی صنعتی و انجام یک پروژۀ علمی بر اساس آن [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 130-135]

خ

 • خلخالی، سینا گزیده ای از آثار مسابقۀ یک روز طراحی "مجسمه های کاربردی شهری" [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 196-203]

ر

س

 • سروری، سالومه گزارش تصویری_ تحلیلی از دو واقعۀ مهم المپیک 2008 و اکسپو 2010 و تأثیر آن بر فضای سبز شهری در جهت توسعۀ پایدارشهری [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 114-127]
 • سلطانی، نصیبه طرح‌های منتخب بخش مبلمان شهری مسابقات رِد دات آلمان [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 36-51]
 • سوری، امین تأثیر طرح عناصر فروشگاهی در شکل گیری هویت سازمانی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 188-195]

ش

ع

 • عارف صدر، محمد رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری (خلاصه ای از کتاب رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری نوشتۀ دکتر سیدرضا مرتضایی) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 60-73]
 • عبدی، پری‌ناز نوآورد [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 14-33]

ف

گ

 • گطمیری، نگین گزارش تصویری_ تحلیلی از دو واقعۀ مهم المپیک 2008 و اکسپو 2010 و تأثیر آن بر فضای سبز شهری در جهت توسعۀ پایدارشهری [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 114-127]

ل

 • لاهیجی، رضا طراحی صنعتی در سازمان زیباسازی شهرداری تهران (مصاحبۀ دستاورد با آقای مهندس لاهیجی) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 102-113]

م

 • مرتضایی، سیدرضا طراحی مبلمان شهری ... [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 4-5]
 • مرتضایی، سیدرضا زیباسازی کاربردی؛ شاه بیت محیط‌های پاسخگو [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 52-59]
 • مریخ پور، روح الله دیزاین انتقادی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 178-187]
 • ملکی، نگار گزیده ای از آثار مسابقۀ یک روز طراحی "مجسمه های کاربردی شهری" [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 196-203]

ی

 • یزدانی، نوید طراحی چادر مسافرتی؛ متناسب با سبک زندگی ایرانیان و با رویکرد طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 152-159]