نمایه نویسندگان

آ

ب

  • بارانی، مهشید زنده نمایی در طراحی محصولات و تاثیرات آن در انتخاب و تجربه استفاده (‌با تأکید بر لوازم خانگی) [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 61-68]

پ

  • پورخورشیدی، بهروز طراحی ساعت رومیزی با رویکرد طراحی کاربر محور [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 11-17]

ر

  • رحیمیان، آزاده طراحی ظرف غذا برای کودکان مبتلا به سرطان (‌بستری در بیمارستان محک) [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 41-49]

س

م

  • مجیدی، سعید لزوم وجود دروس فنی در رشتۀ طراحی صنعتی [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 19-25]

ن

  • نجفی زیارتی، علی لزوم وجود دروس فنی در رشتۀ طراحی صنعتی [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 19-25]

و

  • وطن نیا، مینا کودکان بیمار؛ کاربران فراموش شدۀ محصولات طراحی نشده [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 32-39]

ی

  • یوسفی، آزاده طراحی ظرف غذا برای کودکان مبتلا به سرطان (‌بستری در بیمارستان محک) [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 41-49]