نمایه نویسندگان

ا

ت

 • توحیدی فر، مصطفی شناسایی شــاخص‌های طـراحی ایرانی در تعامل با نیاز جهانی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 24-31]

ح

 • حجتی امامی، خشایار اخلاق و رفتار حـرفه‌ای برای سرآمدسازی حرفۀ طراحی صنعتی [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 24-29]
 • حدادیان، محمد علی اصول مدل‌سازی با تکنیک لایه‌گذاری در فرایند طراحی محصول [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 30-37]

خ

 • خداداده، یاسمن بـررسی سبک رتـرو در طــراحی خــودرو [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 14-23]
 • خداداده، یاسمن آسیب‌شناسی سیستم مخازن جمع‌آوری ضایعات جامد در منطقۀ پنج شهر تهران [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 6-15]

ذ

 • ذاکرانی، امیر طراحی پرگولای شهری با هدف ایجاد تغییر در الگوهای رفتاری گذر از خیابان [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 16-23]

ر

 • رزاقی، محمد دیزاین یقه ندارد! [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 14-23]
 • رزاقی، محمد مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 32-39]
 • رزاقی، محمد دانش‌محور ساختن فعالیت‌های تخصصی و آموزشی در طراحی صنعتی [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد مبلمان هتل؛ مترجمان خاموش هویت فرهنگی کشور [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 6-13]
 • رزاقی، محمد تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 24-31]
 • رزاقی، محمد تجربۀ دیروز، مسیر آینده [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد Iran’s contemporary industrial design education & practice [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 62-67]

ز

 • زنجانیان، آلما بـررسی سبک رتـرو در طــراحی خــودرو [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 14-23]

ش

 • شمس، الهه تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 24-31]

ع

 • عبدلغنی، فاطمه ظهور معنا؛ بررسی جنبه‌های محیط‌ زیستی، اجتماعی و معنوی طراحی محصول [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 46-51]

غ

 • غفوری، عطیه چگونه کراودفاندینگ، طراحان جوان را به کارآفرینان صاحب برند تبدیل می‌کند؟ [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 44-49]

ف

 • فلامک حاجی‌حسینی، امیر آسیب‌شناسی سیستم مخازن جمع‌آوری ضایعات جامد در منطقۀ پنج شهر تهران [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 6-15]

ک

 • کرایی، صادق در بـاب سرقت علمی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 50-51]
 • کرایی، صادق در بـاب کـــنکور نامتجانس‌ها [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 52-53]
 • کرایی، صادق در بـاب یـک بــام و دو هــوایی جــلسات دفــاعیه! [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 54-55]

گ

 • گدازگر، تهمینه تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 24-31]

م

 • مانزینی، اِتزیو فرهنگ طراحی و طـراحی گــفتمانی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 40-45]
 • محمدی، سحر بررسی تحلیلی مقاله های نشریۀ دستاورد از آغاز تا کنون ۱۳۹۵-۱۳۷۳ [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 6-13]
 • مزارعی، محبوبه مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 32-39]
 • مزارعی، محبوبه در بـاب سرقت علمی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 50-51]
 • مزارعی، محبوبه در بـاب کـــنکور نامتجانس‌ها [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 52-53]
 • مزارعی، محبوبه در بـاب یـک بــام و دو هــوایی جــلسات دفــاعیه! [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 54-55]
 • مکتبی، سحر مصرف و مصرف‌گرایی چه نوع فعالیتی است؟ [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 38-43]
 • میرفندرسکی، مصطفی داویــنچی، خـــیام و طراحی صنعتی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 46-49]

ن

 • نعمتی، اعظم استراتژی‌های طراحی محصولات لاکچری [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 32-41]
 • نقیب زاده، نسیم «دســتاورد» از مـــنظر معاون محترم پژوهشی دانــشگاه هـــنر [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 50-53]

و

 • واکر، استوارت ظهور معنا؛ بررسی جنبه‌های محیط‌ زیستی، اجتماعی و معنوی طراحی محصول [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 46-51]

ه

ی

 • یزدانی، جواد چگونه کراودفاندینگ، طراحان جوان را به کارآفرینان صاحب برند تبدیل می‌کند؟ [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 44-49]