نمایه نویسندگان

ا

 • اصل فلاح، مهدی طراحیِ عینک آفتابی براساس کهن الگوهای هفتگانۀ زنانه [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 41-30]
 • افراشته، سمیه درآمدی بر طراحی مثبت [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 16-24]
 • افراشته، سمیه همه چیز در رابطه با طراحی مثبت [دوره 28، شماره 39، 1397]
 • اقارب پرست، محمدرحیم معنای مبلمان [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 66-62]
 • ایپکی، بهرام بررسی روش خلق ارزش سازمانی به شکل پایدار از طریق نشانه شناسی در برند لا کچری [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 36-47]

ب

 • باقری طالقانی، ابراهیم طراحی وسیلۀ بازی به منظور بهبود آموزش و یادگیری مهار ت های حرکتی درشت کودکان 3 تا 6 سال [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 13-6]
 • بیضایی، صبا سفارشی سازی و رفتار استفاده کننده [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 51-42]

پ

ت

 • تفضلی، مینا دیزاین به مثابه یک فرایند ارتباطی [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 58-69]

ج

 • جوان حق پرست، مهدیه طراحیِ عینک آفتابی براساس کهن الگوهای هفتگانۀ زنانه [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 41-30]

خ

 • خلخالی، سینا تعامل و تجربه در فضای آموزشی سیال و انعطاف پذیر؛ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحول در آموزش [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 26-34]

ر

 • رزاقی، محمد معلم دیزاین؛ اخگری که باید باشد [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد مرور ادبیات موضوعی پژوهش: چالشها و راهکارها [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 6-15]

س

 • سمیعی، آناهیتا بازیابی نقش مایه ها در طراحی منتخبی از زیورآلات شاخص دورۀ قاجار و پهلوی [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 28-14]

ش

 • شاه حسینی، احد بررسی ویژگیهای طراحی روشنایی برای کمک به کودکان مبتلا به ترس از تاریکی [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 48-57]

ص

 • صفاران، الیاس بازیابی نقش مایه ها در طراحی منتخبی از زیورآلات شاخص دورۀ قاجار و پهلوی [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 28-14]
 • صیفی، امیرمهدی کاربرد هوش مصنوعی در طراحی صنعتی [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 61-52]

غ

 • غریب زاده، امین بررسی ویژگیهای طراحی روشنایی برای کمک به کودکان مبتلا به ترس از تاریکی [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 48-57]

ق

 • قدردانی، اسماعیل طراحی وسیلۀ بازی به منظور بهبود آموزش و یادگیری مهار ت های حرکتی درشت کودکان 3 تا 6 سال [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 13-6]