نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیمی، سارا طراحی محصول در آسیا و پیشرفت آن [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 110-117]
 • ابراهیمی، سارا طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام به روش طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 160-171]
 • ابومعاش زاده، مینا اُتیسم از منظر تفکر طراحی [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 16-23]
 • احمدالخراسانی، احمد طراحی و مدلسازی یک سوپربایک الکتریکی [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 98-107]
 • احمدی، زهرا گستره نوآوری طراحی: مروری بر تاثیرات طراحی بر نوآوری شرکت های تولیدی [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 42-55]
 • احمدی نایینی، الهه مبلمان تفریحی بزرگسالان؛ نیازها و تقابل‌ها [دوره 30، شماره 43، 1399، صفحه 47-38]
 • اژدری، علیرضا معمای معنا در طراحی، بررسی نقش زمینه در ایجاد آثار نوآورانۀ طراحی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 144-151]
 • اصل فلاح، مهدی به طراحی چو فکر آغاز کردی... [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 4-5]
 • اصل فلاح، مهدی فرازی بر تاریخ شفاهی طراحی صنعتی دانشگاهیِ در ایران [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 7-21]
 • اصل فلاح، مهدی زمان ارائه الگوهای نوینی... [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 4-5]
 • اصل فلاح، مهدی طراحی مبلمان شهری ... [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 4-5]
 • اصل فلاح، مهدی سمیوتیک [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 136-143]
 • اصل فلاح، مهدی سبک شناسی طراحی معاصر [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 28-39]
 • اصل فلاح، مهدی طراحیِ عینک آفتابی براساس کهن الگوهای هفتگانۀ زنانه [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 41-30]
 • افراشته، سمیه درآمدی بر طراحی مثبت [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 16-24]
 • افراشته، سمیه همه چیز در رابطه با طراحی مثبت [دوره 28، شماره 39، 1397]
 • اقارب پرست، محمد رحیم مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 14-23]
 • اقارب پرست، محمدرحیم معنای مبلمان [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 66-62]
 • اقدسی، زینب عملکرد بسته بندی در حوزه تجارت الکترونیک [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 24-30]
 • اکبری، زری هنر و صنعت طلا و جواهر [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 132-147]
 • امامی، جمشید امکان سنجی کاهش اضطراب در کودکان مبتلا به سرطان 4 تا 6 ساله با بهره‌گیری از بازی‌ آگاهی‌بخش [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 26-18]
 • امیراعلایی، ندا فرهنگ طراحی و طـراحی گــفتمانی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 40-45]
 • امیرعلایی، ندا طراحی خدمات و تجربۀ کاربری [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 42-46]
 • امیری، مهدیه رویکرد طراحی کاربرمحور (UCD) در طراحی و تحلیل کوله پشتی مدرسه [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 46-51]
 • انزابی، نعیمه طراحی سیستم‌های خدماتی محصول رویکرد آتی در حوزۀ طراحی [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 66-73]
 • انسانیت، لیلا مبلمان هتل؛ مترجمان خاموش هویت فرهنگی کشور [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 6-13]
 • ایپکی، بهرام بررسی روش خلق ارزش سازمانی به شکل پایدار از طریق نشانه شناسی در برند لا کچری [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 36-47]
 • ای موریس، جیسن عملکرد از فرم تبعیت میکند؛ پروژۀ طراحی با روند معکوس [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 74-83]

ب

 • باتُرف، توبی طراحی خدمات و تجربۀ کاربری [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 42-46]
 • بارانی، مهشید زنده نمایی در طراحی محصولات و تاثیرات آن در انتخاب و تجربه استفاده (‌با تأکید بر لوازم خانگی) [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 61-68]
 • باقری، ابراهیم پایداری و شیوه‌های طراحی پایدار [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 6-25]
 • باقری، ابراهیم عملکرد از فرم تبعیت میکند؛ پروژۀ طراحی با روند معکوس [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 74-83]
 • باقری، ابرهیم ارگونومی و اصول طراحی ایستگاه اتوبوس [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 75-91]
 • باقری، پویا طراحی چهاربعدی یا بعد چهارم در طراحی [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 22-25]
 • باقری طالقانی، ابراهیم طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 18-25]
 • باقری طالقانی، ابراهیم طراحی وسیلۀ بازی به منظور بهبود آموزش و یادگیری مهار ت های حرکتی درشت کودکان 3 تا 6 سال [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 13-6]
 • باقری طالقانی، ابراهیم طراحی برای کاهش استرس؛چگونه می توان محصولی برای کنترل استرس طراحی کرد؟ [دوره 29، شماره 42، 1398، صفحه 16-26]
 • بخشی، بنیامین طراحی اشیاء و خدماتی که با آنها سروکار داریم چه تاثیراتی بر افکار، احساسات و اعمال ما دارند؟ [دوره 30، شماره 43، 1399، صفحه 54-59]
 • براتی، عسل گزارش دومین همایش دستاوردهای طراحی صنعتی ایران [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 118-125]
 • براتی، عسل همایش دستاوردهای طراحی صنعتی ایران [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 84-91]
 • برخورداری، فرزاد از تصور تا واقعیت [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 118-150]
 • بهزادی، مرضیه وسایل نقلیۀ هوشمند [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 96-109]
 • بهمنی، پردیس نماد و اسطوره‌های مرتبط با آب و نور در هنر ایران قرون اولیۀ اسلامی (نمونۀ پژوهش: اشیای خانگی قرون دوم تا چهارم هجری) [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 36-47]
 • بهمنی، پردیس پست مدرنیسم در طراحی، با گذری اجمالی بر جایگاه آن در ایران [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 82-87]
 • بیضایی، صبا سفارشی سازی و رفتار استفاده کننده [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 51-42]

پ

 • پاکدامن، محمد آیا نیازی به فرایند تفکر طراحی وجود دارد؟ [دوره 29، شماره 42، 1398، صفحه 52-59]
 • پورخورشیدی، بهروز طراحی ساعت رومیزی با رویکرد طراحی کاربر محور [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 11-17]
 • پورخورشیدی، بهروز کاربرد هوش مصنوعی در طراحی صنعتی [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 61-52]
 • پورمند، حسن علی طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 18-25]

ت

 • تبیانی، کاوه طراحــی وســیلۀ بــازی بــرای کودکان به منظور بهبود ارتباط و مهارت هــای اجتماعــی [دوره 29، شماره 42، 1398، صفحه 44-50]
 • تبیانی، کاوه شتابزده بر پلّکان برج عاج یا "شایدِ" دکتری دیزاین وقتی "باید"ها را نداریم... [دوره 30، شماره 43، 1399، صفحه 48-53]
 • تجاره، سارا سادات طراحی فضاهای درمانی در جهت تاثیرگذاری بر روند بهبود بیماران [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 6-15]
 • تحویل زاده، سروش بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر ساختار تجهیزات شهری وموردکاوی ایستگاه مترو بر این اساس [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 26-31]
 • تفضلی، مینا دیزاین به مثابه یک فرایند ارتباطی [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 58-69]
 • توحیدی فر، مصطفی شناسایی شــاخص‌های طـراحی ایرانی در تعامل با نیاز جهانی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 24-31]
 • تیموری، بهاره بررسی احساس کاربر از طراحی جام و صراحی نوشیدنی سنتی ایران [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 51-42]

ج

 • جعفری، مسعود تالار خط [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 204-221]
 • جمالی، هادی بررسی نظری رویکرد کمینه گرایی در طراحی صنعتی و انجام یک پروژۀ علمی بر اساس آن [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 130-135]
 • جمالی دوگاهه، فاطمه گزارش مراحل ساخت خودروی برقی دو نفره [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 71-85]
 • جهانگیری، هدیه بررسی احساس کاربر از طراحی جام و صراحی نوشیدنی سنتی ایران [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 51-42]
 • جوان حق پرست، مهدیه طراحیِ عینک آفتابی براساس کهن الگوهای هفتگانۀ زنانه [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 41-30]
 • جواهری، پریناز مطالعۀ مفهوم کانسپت استور در ایران؛ مقایسۀ فعالیت های کانسپت استورهای ایرانی با نمونه های خارجی [دوره 29، شماره 42، 1398، صفحه 6-15]

چ

 • چوپانکاره، وحید امکان سنجی کاهش اضطراب در کودکان مبتلا به سرطان 4 تا 6 ساله با بهره‌گیری از بازی‌ آگاهی‌بخش [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 26-18]

ح

خ

 • خارستانی، طیبه نایک و تعهد به پایداری زیست محیطی در عمل [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 32-37]
 • خداداده، یاسمن بـررسی سبک رتـرو در طــراحی خــودرو [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 14-23]
 • خداداده، یاسمن آسیب‌شناسی سیستم مخازن جمع‌آوری ضایعات جامد در منطقۀ پنج شهر تهران [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 6-15]
 • خداداده، یاسمن طراحی فضاهای درمانی در جهت تاثیرگذاری بر روند بهبود بیماران [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 6-15]
 • خداشناس، میثم آنالیز فرمی عناصر اصلی سازندهی هویت بصری شکل محصول [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 86-97]
 • خرمی، راضیه واکاوی اصول برندسازی دمنوش های گیاهی ایرانی [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 61-52]
 • خسروی، سارا نوجوان ایرانی با زیوری ایرانی [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 64-69]
 • خلخالی، امیربهادر شوخ طبعیِ محصولات در طراحی احساس گرا و نقش آن در ارتباط بین کاربر و محصول [دوره 29، شماره 42، 1398، صفحه 36-43]
 • خلخالی، سینا گزیده ای از آثار مسابقۀ یک روز طراحی "مجسمه های کاربردی شهری" [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 196-203]
 • خلخالی، سینا تعامل و تجربه در فضای آموزشی سیال و انعطاف پذیر؛ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحول در آموزش [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 26-34]

د

 • دادگر، مجید فرآیند طراحی و توسعه محصول در شهرهای الکترونیک [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 40-43]
 • دهقان پور، علی پژوهش،طراحی تعامل گرا وکودکان [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 90-96]

ذ

 • ذاکرانی، امیر طراحی پرگولای شهری با هدف ایجاد تغییر در الگوهای رفتاری گذر از خیابان [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 16-23]

ر

 • رجایی باغسرخی، سید امیر طراحی پارچۀ مبلمان داخلی منزل با الهام از نقشمایه‌های سردر مسجد جامع اشترجان [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 48-63]
 • رحمانی، کامران طراحی برای کاهش استرس؛چگونه می توان محصولی برای کنترل استرس طراحی کرد؟ [دوره 29، شماره 42، 1398، صفحه 16-26]
 • رحیمیان، آزاده طراحی ظرف غذا برای کودکان مبتلا به سرطان (‌بستری در بیمارستان محک) [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 41-49]
 • رحیمیان، آزاده نوآورد [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 14-33]
 • رحیمیان، آزاده نوآورد [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 6-19]
 • رزاقی، محمد دیزاین یقه ندارد! [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 14-23]
 • رزاقی، محمد مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 32-39]
 • رزاقی، محمد دانش‌محور ساختن فعالیت‌های تخصصی و آموزشی در طراحی صنعتی [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد مبلمان هتل؛ مترجمان خاموش هویت فرهنگی کشور [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 6-13]
 • رزاقی، محمد تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 24-31]
 • رزاقی، محمد تجربۀ دیروز، مسیر آینده [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد Iran’s contemporary industrial design education & practice [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 62-67]
 • رزاقی، محمد BODW هفته حرفه طراحی [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 92-97]
 • رزاقی، محمد پروژۀ ایران و کارگاه پینیک طراحی [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 108-117]
 • رزاقی، محمد فرازی بر طراحی کاربرد محور [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 66-71]
 • رزاقی، محمد ژوژمانی بر ژوریهای دیزاین [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیدۀ طرد محصول [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 26-33]
 • رزاقی، محمد آموزش دیزاین؛ آمیبی که نبوده است [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد اُتیسم از منظر تفکر طراحی [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 16-23]
 • رزاقی، محمد معلم دیزاین؛ اخگری که باید باشد [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد مرور ادبیات موضوعی پژوهش: چالشها و راهکارها [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 6-15]
 • رزاقی، محمد سامانه و کیوسکِ هوشمندِ شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 17-6]
 • رزاقی، محمد افردنس و کور رنگی [دوره 29، شماره 42، 1398، صفحه 28-35]
 • رزاقی، محمد مبلمان تفریحی بزرگسالان؛ نیازها و تقابل‌ها [دوره 30، شماره 43، 1399، صفحه 47-38]
 • رستم پور، ندا اُتیسم از منظر تفکر طراحی [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 16-23]
 • رضایی، سمیرا طراحی کنترل تلویزیون برای سالمندان با رویکرد طراحی تعاملی [دوره 30، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]
 • رضوان، حسن گزارش پروژۀ طراحی محصول التراسوند در مؤسسۀ تحقیق و توسعۀ متوتک [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 39-45]
 • رهایی، کیارش به کارگیری زبان محصول، به عنوان واسط ارتباطی کاربر و فناوری در طراحی محصول جدید (مطالعه موردی پرینتر‌ سه‌بعدی خانگی) [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 41-28]

ز

 • زال نژاد، کاوه وندالسیم چیست؟ وندال یکست؟ مروری بر نقش و جایگاه مبلمان شهری و رابطۀ آن با رفتارهای وندالیستیک [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 104-115]
 • زنجانیان، آلما بـررسی سبک رتـرو در طــراحی خــودرو [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 14-23]

س

 • سامانیان، صمد نماد و اسطوره‌های مرتبط با آب و نور در هنر ایران قرون اولیۀ اسلامی (نمونۀ پژوهش: اشیای خانگی قرون دوم تا چهارم هجری) [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 36-47]
 • سراج زاهدی، آرمیتا آشنایی با نقشۀ ذهن [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 88-95]
 • سرانجام پور، نازنین سامانه و کیوسکِ هوشمندِ شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 17-6]
 • سروری، سالومه گزارش تصویری_ تحلیلی از دو واقعۀ مهم المپیک 2008 و اکسپو 2010 و تأثیر آن بر فضای سبز شهری در جهت توسعۀ پایدارشهری [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 114-127]
 • سلطانی، نصیبه گزارش دومین همایش دستاوردهای طراحی صنعتی ایران [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 118-125]
 • سلطانی، نصیبه گزارش نمایشگاه آثار دانشجویان و فارغ التحصیلان طراحی صنعتی (در حاشیۀ دومین همایش دستاوردهای طراحی صنعتی ایران دانشگاه هنر) [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 126-131]
 • سلطانی، نصیبه طرح‌های منتخب بخش مبلمان شهری مسابقات رِد دات آلمان [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 36-51]
 • سلطانی، نصیبه پروژۀ ایران و کارگاه پینیک طراحی [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 108-117]
 • سلطانی رمضان زاده، نصیبه بررسی انگیزۀ دانشجویان طراحی صنعتی در خرید پایان‌نامه [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 26-31]
 • سلیمانی، بهزاد کیفیت تجربی و درک زیبایی بوسیله کاربران، با هدف تعامل با محصولات [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 34-41]
 • سمیعی، آناهیتا بازیابی نقش مایه ها در طراحی منتخبی از زیورآلات شاخص دورۀ قاجار و پهلوی [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 28-14]
 • سوری، امین تأثیر طرح عناصر فروشگاهی در شکل گیری هویت سازمانی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 188-195]

ش

 • شاه حسینی، احد بررسی ویژگیهای طراحی روشنایی برای کمک به کودکان مبتلا به ترس از تاریکی [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 48-57]
 • شاه حسینی، احد بررسی نقش طراحی در کاهش وندالیسم مبلمان شهری [دوره 30، شماره 43، 1399، صفحه 30-37]
 • شکرانی، محمدرسول دیزاین انتقادی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 178-187]
 • شکیبامنش، امیر سامانه و کیوسکِ هوشمندِ شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 17-6]
 • شمس، الهه تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 24-31]
 • شوکت پور، محمد حسین طراحی وسیلۀ حمل ونقل با تکنیک طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 172-177]

ص

 • صادقی نائینی، حسن واکاوی اصول برندسازی دمنوش های گیاهی ایرانی [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 61-52]
 • صفاران، الیاس بازیابی نقش مایه ها در طراحی منتخبی از زیورآلات شاخص دورۀ قاجار و پهلوی [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 28-14]
 • صفار دزفولی، محسن رویکرد طراحی کاربرمحور (UCD) در طراحی و تحلیل کوله پشتی مدرسه [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 46-51]
 • صیفی، امیرمهدی کاربرد هوش مصنوعی در طراحی صنعتی [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 61-52]

ع

 • عارف صدر، محمد رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری (خلاصه ای از کتاب رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری نوشتۀ دکتر سیدرضا مرتضایی) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 60-73]
 • عبدلغنی، فاطمه ظهور معنا؛ بررسی جنبه‌های محیط‌ زیستی، اجتماعی و معنوی طراحی محصول [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 46-51]
 • عبدی، پری‌ناز نوآورد [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 14-33]
 • عرب، غزاله طراحــی وســیلۀ بــازی بــرای کودکان به منظور بهبود ارتباط و مهارت هــای اجتماعــی [دوره 29، شماره 42، 1398، صفحه 44-50]
 • علیایی، بی‌‌تا بررسی عوامل مؤثر بر محبوبیت محصولات ایکهآ* در ایران [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 68-73]
 • عمارلو، حمید رضا طراحی برای ایران [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 56-63]

غ

 • غریب زاده، امین بررسی ویژگیهای طراحی روشنایی برای کمک به کودکان مبتلا به ترس از تاریکی [دوره 28، شماره 39، 1397، صفحه 48-57]
 • غفوری، عطیه چگونه کراودفاندینگ، طراحان جوان را به کارآفرینان صاحب برند تبدیل می‌کند؟ [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 44-49]

ف

 • فارغ، سید علی شوخ طبعیِ محصولات در طراحی احساس گرا و نقش آن در ارتباط بین کاربر و محصول [دوره 29، شماره 42، 1398، صفحه 36-43]
 • فارغ، سید علی نیازسنجی راهبردهای بازطراحی موتورسیکلت آمبولانس با هدف اضافه شدن قابلیت حمل مصدوم تحت شرایط اورژانس [دوره 30، شماره 43، 1399، صفحه 6-17]
 • فتاحی اینی علیا، مهدی بررسی نقش طراحی در کاهش وندالیسم مبلمان شهری [دوره 30، شماره 43، 1399، صفحه 30-37]
 • فتح الهی، حمید توسعۀ شهری، طراحی کلاف آشفته [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 92-101]
 • فراموشی، مهدی نیازسنجی راهبردهای بازطراحی موتورسیکلت آمبولانس با هدف اضافه شدن قابلیت حمل مصدوم تحت شرایط اورژانس [دوره 30، شماره 43، 1399، صفحه 6-17]
 • فرهنگ، سید مسعود داستان دستاورد [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 6-13]
 • فرهنگ، سید مسعود پابه پای هم...! [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 4-4]
 • فریدی زاد، امیرمسعود گزارش پروژۀ طراحی محصول التراسوند در مؤسسۀ تحقیق و توسعۀ متوتک [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 39-45]
 • فریدی زاد، محمدرضا گزارش پروژۀ طراحی محصول التراسوند در مؤسسۀ تحقیق و توسعۀ متوتک [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 39-45]
 • فلاحتی، عاطفه سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیدۀ طرد محصول [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 26-33]
 • فلامک حاجی‌حسینی، امیر آسیب‌شناسی سیستم مخازن جمع‌آوری ضایعات جامد در منطقۀ پنج شهر تهران [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 6-15]

ق

 • قاسمی، یلدا مطالعۀ اثربخشی دروس ریاضی و فیزیک در برونداد فرایند آموزش طراحی صنعتی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 6-17]
 • قدردانی، اسماعیل طراحی وسیلۀ بازی به منظور بهبود آموزش و یادگیری مهار ت های حرکتی درشت کودکان 3 تا 6 سال [دوره 28، شماره 40، 1397، صفحه 13-6]

ک

 • کاکانژادی فرد، سارا طراحی وفرهنگ مصرف کننده [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 84-89]
 • کرایی، صادق در بـاب سرقت علمی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 50-51]
 • کرایی، صادق در بـاب کـــنکور نامتجانس‌ها [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 52-53]
 • کرایی، صادق در بـاب یـک بــام و دو هــوایی جــلسات دفــاعیه! [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 54-55]
 • کلینی، ناصر طراحی کنترل تلویزیون برای سالمندان با رویکرد طراحی تعاملی [دوره 30، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]

گ

 • گدازگر، تهمینه تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 24-31]
 • گروسی، محمد مهدی آنالیز فرمی عناصر اصلی سازندهی هویت بصری شکل محصول [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 86-97]
 • گسیلی، عزیز سرمقاله [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 1-2]
 • گسیلی، عزیز برند وهویت محصولات [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 12-21]
 • گسیلی، عزیز بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر ساختار تجهیزات شهری وموردکاوی ایستگاه مترو بر این اساس [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 26-31]
 • گطمیری، نگین گزارش تصویری_ تحلیلی از دو واقعۀ مهم المپیک 2008 و اکسپو 2010 و تأثیر آن بر فضای سبز شهری در جهت توسعۀ پایدارشهری [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 114-127]
 • گنجوی، رضا چوب پلاستها چه موادی هستند؟ [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 48-51]

ل

 • لاهیجی، رضا طراحی صنعتی در سازمان زیباسازی شهرداری تهران (مصاحبۀ دستاورد با آقای مهندس لاهیجی) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 102-113]
 • لای چینگ هو، هلن طراحی محصول در آسیا و پیشرفت آن [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 110-117]

م

 • مانزینی، اِتزیو فرهنگ طراحی و طـراحی گــفتمانی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 40-45]
 • مجیدی، سعید لزوم وجود دروس فنی در رشتۀ طراحی صنعتی [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 19-25]
 • محب شاهدین، یلدا بررسی اهمیت سطوح مختلف طراحی احساس گرا در ایجاد ارتباط موثر با مصرف کننده [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 32-41]
 • محتشم امیری، سعیده بررسی اهمیت سطوح مختلف طراحی احساس گرا در ایجاد ارتباط موثر با مصرف کننده [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 32-41]
 • محمدخانی، نازنین حل مشکلات پیش از حل مسئله [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 44-51]
 • محمدی، سحر بررسی تحلیلی مقاله های نشریۀ دستاورد از آغاز تا کنون ۱۳۹۵-۱۳۷۳ [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 6-13]
 • محمدی، سحر مطالعۀ اثربخشی دروس ریاضی و فیزیک در برونداد فرایند آموزش طراحی صنعتی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 6-17]
 • مرتضایی، سیدرضا نماد و اسطوره‌های مرتبط با آب و نور در هنر ایران قرون اولیۀ اسلامی (نمونۀ پژوهش: اشیای خانگی قرون دوم تا چهارم هجری) [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 36-47]
 • مرتضایی، سیدرضا رویکرد طراحی کاربرمحور (UCD) در طراحی و تحلیل کوله پشتی مدرسه [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 46-51]
 • مرتضایی، سیدرضا طراحی مبلمان شهری ... [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 4-5]
 • مرتضایی، سیدرضا زیباسازی کاربردی؛ شاه بیت محیط‌های پاسخگو [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 52-59]
 • مرتضایی، سیدرضا ارزیابی شیوه های یادگیری مسئله مدار در آموزش خلاق طراحی محصول [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 5-11]
 • مریخ پور، روح الله دیزاین انتقادی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 178-187]
 • مزارعی، محبوبه مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 32-39]
 • مزارعی، محبوبه در بـاب سرقت علمی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 50-51]
 • مزارعی، محبوبه در بـاب کـــنکور نامتجانس‌ها [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 52-53]
 • مزارعی، محبوبه در بـاب یـک بــام و دو هــوایی جــلسات دفــاعیه! [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 54-55]
 • مسدد، سیدهاشم فرآیند طراحی و توسعه محصول در شهرهای الکترونیک [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 40-43]
 • مسلمیان، زهرا هنر و صنعت طلا و جواهر [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 132-147]
 • مصدقی، امید نقش پایداری در طراحی محصول در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 27-31]
 • مصطفوی، فریبا به‌سوی جامعۀ پساصنعتی، موج چهارم توسعه [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 98-103]
 • مصطفوی، فریبا طراحان و کودکان [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 52-65]
 • مقدم، نسرین به کارگیری زبان محصول، به عنوان واسط ارتباطی کاربر و فناوری در طراحی محصول جدید (مطالعه موردی پرینتر‌ سه‌بعدی خانگی) [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 41-28]
 • مکتبی، سحر مصرف و مصرف‌گرایی چه نوع فعالیتی است؟ [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 38-43]
 • ملاح زاده، مهکامه مطالعۀ مفهوم کانسپت استور در ایران؛ مقایسۀ فعالیت های کانسپت استورهای ایرانی با نمونه های خارجی [دوره 29، شماره 42، 1398، صفحه 6-15]
 • ملکی، نگار گزیده ای از آثار مسابقۀ یک روز طراحی "مجسمه های کاربردی شهری" [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 196-203]
 • مهدویان، حمید وسایل نقلیۀ هوشمند [دوره 22، شماره 31، 1391، صفحه 96-109]
 • میرفندرسکی، مصطفی داویــنچی، خـــیام و طراحی صنعتی [دوره 26، شماره 36، 1395، صفحه 46-49]

ن

 • نادری، احسان برند وهویت محصولات [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 12-21]
 • نادری، احسان از طراحی تا ایده [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 32-41]
 • نجفی زیارتی، علی لزوم وجود دروس فنی در رشتۀ طراحی صنعتی [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 19-25]
 • نعمتی، اعظم استراتژی‌های طراحی محصولات لاکچری [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 32-41]
 • نقیب زاده، نسیم «دســتاورد» از مـــنظر معاون محترم پژوهشی دانــشگاه هـــنر [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 50-53]
 • نمایندگی، محمدحسین فرایند طراحی مبتنی بر استفاده گر [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 72-83]
 • نوچیان، نیکو ابعاد فرهنگی جوامع و تأثیرات آنها بر طراحی محصولات و شبکه‌های اینترنتی جهانی [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 52-67]
 • نوچیان، نیکو معرفی وتحلیل طرحهای موفق دنیا [دوره 19، شماره 26، 1387، صفحه 52-61]
 • نوروز زاده، مهدی نیازسنجی راهبردهای بازطراحی موتورسیکلت آمبولانس با هدف اضافه شدن قابلیت حمل مصدوم تحت شرایط اورژانس [دوره 30، شماره 43، 1399، صفحه 6-17]

و

 • واکر، استوارت ظهور معنا؛ بررسی جنبه‌های محیط‌ زیستی، اجتماعی و معنوی طراحی محصول [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 46-51]
 • وطن نیا، مینا کودکان بیمار؛ کاربران فراموش شدۀ محصولات طراحی نشده [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 32-39]

ه

 • هاشمی، مهران طراحانه اندیشیدن [دوره 26، شماره 35، 1395، صفحه 42-45]
 • هاشمی، مهران طراحی ایرانی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 46-50]
 • هایمن، زَ ک طراحی خدمات و تجربۀ کاربری [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 42-46]
 • هرسینی، صبا طراحی مواد محور (ام.دی.دی) : روشی برای طراحی تجربیات مواد [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 79-62]
 • هندی، محمدهادی زیبایی شناسی اشیای کاربردی دوران صفویه [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 22-35]

ی

 • یزدانی، جواد چگونه کراودفاندینگ، طراحان جوان را به کارآفرینان صاحب برند تبدیل می‌کند؟ [دوره 26، شماره 34، 1395، صفحه 44-49]
 • یزدانی، نوید طراحی چادر مسافرتی؛ متناسب با سبک زندگی ایرانیان و با رویکرد طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 152-159]
 • یزدانی، نوید تحقیق و بررسی بر روی یکی کردن طراحی تعامل گرا با فرآیندهای طراحی صنعتی [دوره 19، شماره 28، 1388، صفحه 20-27]
 • یشمی، نگین امکان سنجی کاهش اضطراب در کودکان مبتلا به سرطان 4 تا 6 ساله با بهره‌گیری از بازی‌ آگاهی‌بخش [دوره 29، شماره 41، 1398، صفحه 26-18]
 • یوسفی، آزاده طراحی ظرف غذا برای کودکان مبتلا به سرطان (‌بستری در بیمارستان محک) [دوره 24، شماره 33، 1393، صفحه 41-49]
 • یوسفی، آزاده نوجوان ایرانی با زیوری ایرانی [دوره 22، شماره 32، 1391، صفحه 64-69]