تعداد مقالات: 176

151. طراحی وسیلۀ حمل ونقل با تکنیک طراحی کاربر محور (UCD)

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 172-177

محمد حسین شوکت پور


152. Aesthetic Aspects of Persian Art and Design

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 148-149

Mehdi A. Fallah


153. دیزاین انتقادی

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 178-187

روح الله مریخ پور؛ محمدرسول شکرانی


154. تأثیر طرح عناصر فروشگاهی در شکل گیری هویت سازمانی

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 188-195

امین سوری


155. گزیده ای از آثار مسابقۀ یک روز طراحی "مجسمه های کاربردی شهری"

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 196-203

سینا خلخالی؛ نگار ملکی


156. تالار خط

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 204-221

مسعود جعفری


157. دستاورد، در آغاز بیست و یکمین سال انتشار

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 222-233


158. Public Art and Design in Tehran

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 234-252

Mehdi A.Fallah


159. شناسنامه و فهرست

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 2-1


160. جبلین درون و برون و سعی دستاورد

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-4


162. کسوف دیزاین

دوره 29، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-4


163. طراحی وسیلۀ بازی به منظور بهبود آموزش و یادگیری مهار ت های حرکتی درشت کودکان 3 تا 6 سال

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-6

10.30480/dastavard.2018.840

ابراهیم باقری طالقانی؛ اسماعیل قدردانی


164. سامانه و کیوسکِ هوشمندِ شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان

دوره 29، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-6

10.30480/dastavard.2019.899

نازنین سرانجام پور؛ محمد رزاقی؛ امیر شکیبامنش


166. بازیابی نقش مایه ها در طراحی منتخبی از زیورآلات شاخص دورۀ قاجار و پهلوی

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 28-14

10.30480/dastavard.2018.841

آناهیتا سمیعی؛ الیاس صفاران


167. طراحیِ عینک آفتابی براساس کهن الگوهای هفتگانۀ زنانه

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-30

10.30480/dastavard.2018.842

مهدیه جوان حق پرست؛ مهدی اصل فلاح


169. سفارشی سازی و رفتار استفاده کننده

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-42

10.30480/dastavard.2018.843

صبا بیضایی


170. بررسی احساس کاربر از طراحی جام و صراحی نوشیدنی سنتی ایران

دوره 29، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-42

10.30480/dastavard.2019.897

بهاره تیموری؛ هدیه جهانگیری


171. کاربرد هوش مصنوعی در طراحی صنعتی

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-52

10.30480/dastavard.2018.844

امیرمهدی صیفی؛ بهروز پورخورشیدی


172. واکاوی اصول برندسازی دمنوش های گیاهی ایرانی

دوره 29، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-52

10.30480/dastavard.2019.896

راضیه خرمی؛ حسن صادقی نائینی


173. معنای مبلمان

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 66-62

10.30480/dastavard.2018.845

محمدرحیم اقارب پرست


174. English Abstracts

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-68