تعداد مقالات: 176

51. زیبایی شناسی اشیای کاربردی دوران صفویه

دوره 22، شماره 32، بهار و تابستان 1391، صفحه 22-35

محمدهادی هندی


52. طراحی چهاربعدی یا بعد چهارم در طراحی

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 22-25

پویا باقری


54. تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 24-31

10.30480/dastavard.2016.352

الهه شمس؛ تهمینه گدازگر؛ محمد رزاقی


55. اخلاق و رفتار حـرفه‌ای برای سرآمدسازی حرفۀ طراحی صنعتی

دوره 26، شماره 34، بهار و تابستان 1395، صفحه 24-29

10.30480/dastavard.2016.362

خشایار حجتی امامی


56. عملکرد بسته بندی در حوزه تجارت الکترونیک

دوره 27، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 24-30

10.30480/dastavard.2017.561

زینب اقدسی


57. سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیدۀ طرد محصول

دوره 27، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 26-33

10.30480/dastavard.2017.530

محمد رزاقی؛ عاطفه فلاحتی


59. نقش پایداری در طراحی محصول در کشورهای در حال توسعه

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-31

امید مصدقی


60. سبک شناسی طراحی معاصر

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 28-39

مهدی اصل فلاح


61. بررسی انگیزۀ دانشجویان طراحی صنعتی در خرید پایان‌نامه

دوره 24، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 26-31

نصیبه سلطانی رمضان زاده


64. مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم

دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 32-39

10.30480/dastavard.2017.342

محبوبه مزارعی؛ محمد رزاقی


65. استراتژی‌های طراحی محصولات لاکچری

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 32-41

10.30480/dastavard.2016.353

اعظم نعمتی


66. نایک و تعهد به پایداری زیست محیطی در عمل

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 32-37

طیبه خارستانی


67. بررسی اهمیت سطوح مختلف طراحی احساس گرا در ایجاد ارتباط موثر با مصرف کننده

دوره 27، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 32-41

10.30480/dastavard.2017.562

مهدیه حاتمی سعیدآبادی؛ یلدا محب شاهدین؛ سعیده محتشم امیری


70. طرح‌های منتخب بخش مبلمان شهری مسابقات رِد دات آلمان

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 36-51

نصیبه سلطانی


72. فرآیند طراحی و توسعه محصول در شهرهای الکترونیک

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 40-43

مجید دادگر؛ سیدهاشم مسدد


73. کودکان بیمار؛ کاربران فراموش شدۀ محصولات طراحی نشده

دوره 24، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 32-39

مینا وطن نیا


74. از طراحی تا ایده

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 32-41

احسان نادری


75. مصرف و مصرف‌گرایی چه نوع فعالیتی است؟

دوره 26، شماره 34، بهار و تابستان 1395، صفحه 38-43

10.30480/dastavard.2016.364

سحر مکتبی