دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

بازیابی نقشمایه ها در طراحی منتخبی از زیورآلات شاخص دوره قاجار و پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30480/dastavard.2022.2954.1039

آناهیتا سمیعی؛ الیاس صفاران