کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 3
طراحی ایرانی

دوره 27، شماره 37، فروردین 1396، صفحه 46-50

10.30480/dastavard.2017.533

مهران هاشمی


طراحی محصول در آسیا و پیشرفت آن

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 110-117

هلن لای چینگ هو؛ سارا ابراهیمی


توسعۀ شهری، طراحی کلاف آشفته

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 92-101

حمید فتح الهی