کلیدواژه‌ها = نگاشت مفهومی
تعداد مقالات: 1
گزارش پروژۀ طراحی محصول التراسوند در مؤسسۀ تحقیق و توسعۀ متوتک

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 39-45

حسن رضوان؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ محمدرضا فریدی زاد