کلیدواژه‌ها = فناوری‌های نوین
تعداد مقالات: 1
به‌سوی جامعۀ پساصنعتی، موج چهارم توسعه

دوره 22، شماره 32، شهریور 1391، صفحه 98-103

فریبا مصطفوی