کلیدواژه‌ها = سمانتیک
هرمنوتیک و طراحی

دوره 24، شماره 33، شهریور 1393، صفحه 4-9

فرهاد آل علی


سمیوتیک

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 136-143

مهدی اصل فلاح