نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بازیابی نقش مایه ها در طراحی منتخبی از زیورآلات شاخص دورۀ قاجار و پهلوی

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 28-14

آناهیتا سمیعی؛ الیاس صفاران