نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
کاربرد هوش مصنوعی در طراحی صنعتی

دوره 28، شماره 40، آذر 1397، صفحه 61-52

10.30480/dastavard.2018.844

امیرمهدی صیفی؛ بهروز پورخورشیدی