نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد بسته بندی در حوزه تجارت الکترونیک

دوره 27، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 24-30

زینب اقدسی