نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر محبوبیت محصولات ایکهآ* در ایران

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 68-73

بی‌‌تا علیایی