نویسنده = روح الله مریخ پور
دیزاین انتقادی

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 178-187

روح الله مریخ پور؛ محمدرسول شکرانی