نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی محصول در آسیا و پیشرفت آن

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 110-117

هلن لای چینگ هو؛ سارا ابراهیمی


2. طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام به روش طراحی کاربر محور (UCD)

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 160-171

سارا ابراهیمی